Унија
синдиката просветних радника Србије

Адмирала Гепрата 10/II-17 11000 Београд | kancelarijausprs@gmail.com | 065/3233-038 065/3233-528

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ДИРЕКТОРА

МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ДИРЕКТОРА

 Поштовани, дана 3.3.2020. обратили смо се надлежној инспекцији у Лесковцу са захтевом да изврши ванредни теренски инспекцијски надзор и да наложи мере за отклањање незаконитости у раду у Средњој стручној школи ”Милутин Бојић” у Трговишту.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Посебна радна група за праћење ангажовања запослених у образовању при Министарству просвете, науке и технолошког развоја на својој седници од 19.11.2019. године је донела одлуку да је сагласна са препоруком Радне подгрупе Школске управе Лесковац о преузимању Јелене Крстић, секретара школе и Данијеле Бошковић шефа рачуноводства, које су проглашене за технолошки вишак у ОШ ”Бора Станковић”.

Одлука радне групе је прослеђена надлежној школској управи и Средњој стручној школи ”Милутин Бојић” из Трговишта, али преузимање по одлуци није извршено.

Из приложене документације евидентно је кршење Закона о основама система образовања и васпитања и Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Коначно је надлежна инспекција доставила допис број 424 – 164 – 00032/2020 – 03 од 29.5.2020. Унији синдиката просветних радника Србије, којим констатује да су се стекли услови за разрешење директора установе.

Очекујемо да након утврђивања чињеница предузмете мере из ваше надлежности и да разрешите дужности директора поменуте школе, који није испоштовао обавезујућу одлуку радне групе.

У прилогу Вам достављамо пратећу документацију

У Београду, 6. јула 2020. године

Председник Уније СПРС

Јасна Јанковић


Како ће изгледати настава од септембра?

27. јула 2020.

Јасна М. Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника Србије – интервју за Телемастер Како ће изгледати настава од септембра?    


”Просвета има реч” – Други телевизијски серијал

27. јула 2020.

Унија синдиката просветних радника Србије ”Просвета има реч” Други телевизијски серијал


Просвета има реч – Емисија број 24 II циклуса

26. јула 2020.

Просвета има реч – Емисија број 24 II циклуса Унија синдиката просветних радника Србије Милан Милосављевић у улози Бранислава Нушића, српског комедиографа ЗНАЊЕ ИМА ГРАНИЦЕ,…


Јасна Јанковић – Међу нама – Нова С

24. јула 2020.

Јасна Јанковић – Међу нама – Нова С


IB – министров ID 

24. јула 2020.

IB – министров ID или Програм међународне матуре – министрова лична карта Новина названа Програм међународне матуре – IB диплома, пројекат је образовања за школе широм света.…


Scroll