Унија
синдиката просветних радника Србије

Адмирала Гепрата 10/II-17 11000 Београд | kancelarijausprs@gmail.com | 065/3233-038 065/3233-528

ИМА ЛИ ПИЛОТА У АВИОНУ!?

САOПШТЕЊЕ УСПРС ПОВОДОМ САОПШТЕЊА МПНТР

ИМА ЛИ ПИЛОТА У АВИОНУ!?

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 22. јуна објавило Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама у школској 2020/2021. години, број 610-00-00381/2020-15.

Дана 7. јула, Министарство просвете је издало Саопштење које се односи на додатна појашњења.

У њему се каже: „У школској 2020/2021. години групе за обавезне изборне предмете формираће се као и у претходној школској години. То значи да ће се донето Стручно упутство за формирање одељења и група за 2020/2021. годину примењивати тако што ће се величина група за верску наставу и грађанско васпитање одобравати већ у првом степену, на нивоу школских управа тако да се обезбеди да највећи број ових наставника задржи постојећу норму, односно да се не смањује број одобрених група.“

Овакво појашњење/објашњење, отвара следећа питања:

1. Уколико се стручно упутство није мењало, откуд потреба за Саопштењем, односно зашто се наводи да ће групе верске наставе и грађанског васпитања (изборни програми) остати на истом, као и претходне школске године?!

2. Шта је са групама другог страног језика (изборни програм) односно да ли ће се „кола сломити“ на овим наставницима? У Стручном упутству се помињу само обавезни изборни предмети грађанско васпитање и верска настава, да ли то значи да ће се смањити број група, а самим тим и извршилаца, код другог страног језика?

3. Шта је са слободним наставним активностима (шах, хор и оркестар, чувари природе, цртање, сликање и вајање….)?

Питање за милион долара ипак је, да ли Министарство просвете сме себи да допусти да пише саопштења која нису заснована за законским одредбама?

Наиме, чланом 60 ЗОСОВ-а прописана је садржина планова наставе и учења у основном и средњем образовању и васпитању, став 1. прописује:

1. Листу обавезних предмета и изборних програма и активности по разредима;

2. Укупан годишњи фонд часова по предметима, програмима и активностима;

3. Недељни фонд часова по предметима, програмима и активностима.

Ставом 3. истог члана, дефинисано је: „Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско васпитање и други страни језик.“

Чланом 60. ставом 5. дефинисано је: „Школа је дужна да обезбеди остваривање обавезних физичких активности за све ученике, као и да понуди листу активности за које се ученици опредељују у складу са својим интересовањима.“

И зато идемо поново. Ако сте ви помешали термине, планове и програме, ми нисмо. Читамо са разумевањем, да не постоји ама баш никаква могућност да се нешто односи на грађанско васпитање и верску наставу, а не на други страни језик и остале слободне наставне активности!

Закон би требало да штитите, а не да га накарадно тумачите! Претите људима, је л то ваш посао!? Можда ипак треба отпуштати, а све време говорити о идили српског школства.

Дакле, авион је ту, али чини се да њиме нико не управља!

Чекамо пилота, даља појашњења, наредна саопштења, писаније, губљење времена… а само је требало преписати нешто из прошлог јуна! Или ипак не!?

У Београду, 7. јула 2020.

Председник Уније СПРС, Јасна Јанковић


Како ће изгледати настава од септембра?

27. јула 2020.

Јасна М. Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника Србије – интервју за Телемастер Како ће изгледати настава од септембра?    


”Просвета има реч” – Други телевизијски серијал

27. јула 2020.

Унија синдиката просветних радника Србије ”Просвета има реч” Други телевизијски серијал


Просвета има реч – Емисија број 24 II циклуса

26. јула 2020.

Просвета има реч – Емисија број 24 II циклуса Унија синдиката просветних радника Србије Милан Милосављевић у улози Бранислава Нушића, српског комедиографа ЗНАЊЕ ИМА ГРАНИЦЕ,…


Јасна Јанковић – Међу нама – Нова С

24. јула 2020.

Јасна Јанковић – Међу нама – Нова С


IB – министров ID 

24. јула 2020.

IB – министров ID или Програм међународне матуре – министрова лична карта Новина названа Програм међународне матуре – IB диплома, пројекат је образовања за школе широм света.…


Scroll