Imaju li tetkice pravo na naknadu za topli obrok

09. jula 2022.

Vrhovni kasacioni sud smatra da zaposlenima sa minimalnom zaradom ishrana u toku rada i regres ne mogu biti dodatno ispaćeni jer su sadržani u koeficijentu

Tetkice i domari, po svemu sudeći, nemaju pravo na isplatu regresa i toplog obroka po nalogu suda, jer je Vrhovni kasacioni sud (VKS) tako ocenio.

Sve oči zaposlenih u prosveti koji primaju minimalnu zaradu, a naročito onih koji su u sporu s poslodavcem i u čiju su korist do sada presude doneli nižestepeni sudovi zbog neisplaćene naknade za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora s kamatom, uprte su u novu presudu Vrhovnog kasacionog suda koja bi trebalo da izjednači sudsku praksu, a nije u korist radnika. Najviši sud prihvatio je posebnu reviziju jednog ovakvog postupka na zahtev škole i preinačio presudu – tetkice, vannastavno osoblje u školama čija plata ne dostiže do minimalca već im država dotira do zakonom garantovane minimalne zarade, nemaju pravo na dodatnu isplatu regresa i toplog obroka jer su te naknade sadržane u koeficijentu.

– Umesto iščekivanog stava VKS-a koji je trebalo da ujednači sudsku praksu osvanula je aprilska presuda po reviziji kojom nam je sve rečeno. Odlukom VKS-a preinačuje se u korist škole presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, koja je bila u korist radnika. Tužbe za regres i topli obrok su pale, a obrazloženje je posebno zabrinjavajuće. U njemu se konstatuje da to što je tužilja (zaposlena) u spornom periodu primala minimalnu zaradu nije od važnosti, jer je propisima definisano da se pomenuti dodatak nalazi u koeficijentu. Pozivajući se na iste zakone, pre dve godine, takođe u presudi na uloženu reviziju povodom istog ovakvog slučaja, VKS je presudio potpuno suprotno – u korist zaposlene u školi, navodeći da bez sumnje u minimalnoj zaradi nije sadržana naknada troškova toplog obroka i regresa. Po novoj, preinačenoj presudi, koja naprosto ne može biti prihvatljiva, ubuduće sve može da bude uračunato u minimalac, sutra će moći da kažu da su i putni troškovi i rad vikendom sadržani u koeficijentu – negoduje Dušan Kokot, predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine.

On napominje da su mnoge naknade po presudama koje su do sada na ime neisplaćenog regresa i toplog obroka u korist zaposlenih doneli nižestepeni sudovi – isplaćene, jer je apelaciona presuda izvršna i žalba ne odlaže izvršenje.

– Kada ti postupci dođu na reviziju u VKS, sve će morati da vrate. Strašno – ukazuje Kokot. Članove sindikata kojim rukovodi ohrabruje da ne brinu, čak ni u slučaju gubitka spora, jer su, kako naglašava, zaštićeni odlukom da u ovim predmetima neće snositi nikakve troškove, a borba nije okončana.

– Nećemo stati. Ne može sud da preinačuje definiciju minimalne zarade. Ne može da navede da to što je zaposleni primao minimalac „nije od značaja”. Obratićemo se Ustavnom sudu, ako zatreba i Međunarodnom sudu u Strazburu – uverava Kokot.

Stotine tužbi podneli su zaposleni u obrazovanju koji su na minimalcu, tražeći da im država isplati regres i topli obrok. Početkom drugog polugodišta ove školske godine, Ministarstvo prosvete poslalo je direktorima osnovnih i srednjih škola dopis u kome nalaže da podnesu žalbe na presude koje su dobili u korist zaposlenih zbog neisplaćenog regresa i toplog obroka. Precizirajući tada da pismom prosvetni vrh propisuje da „ukoliko direktor škole dobije presudu prvostepenog suda, obavezno i bez izuzetka podnese žalbu drugostepenom sudu, kao i da izjavi reviziju u slučaju da drugostepeni sud ne usvoji njegovu žalbu” Vladimir Adžić, šef resora za finansije Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, ocenio je da prosvetna vlast na taj način samo kupuje vreme. Pitao je ko će odgovarati za nenamensko trošenje budžetskog novca kada presude i sudski troškovi stignu na naplatu napominjući da će to izvesno dovesti do blokade računa velikog broja škola.

Sada, kada novom presudom VKS nalazi da su nižestepeni sudovi pogrešno primenili materijalno pravo i da tetkici na minimalcu ne pripada pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora, pošto su te naknade sadržane u koeficijentu njene plate, Adžić ukazuje da je u istom ovakvom slučaju 2020. godine VKS presudio u korist radnika, a da novom presudom pokazuje nameru države da ne plati ono što inače radnicima pripada po Zakonu o radu.

– To su svi naši pomoćni radnici u školama, tetkice, čak i administrativni radnici i svi do petog stepena stručnosti kojima se zarade dotiraju do minimalca, što je pokazatelj nivoa ulaganja države u prosvetni sistem. Podsetiću da je Vlada Republike Srbije uredbom iz marta 2021. nezakonito oduzela pravo svim zaposlenima u prosveti na naknadu od deset odsto za rad sa decom sa smetnjama u razvoju po individualnom obrazovnom planu. Podneli smo zahtev Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti takve uredbe, a do danas nema odgovora. I to svedoči da država ponovo kupuje vreme za rad koji je očigledno morao biti plaćen, kao i u slučaju naknade za regres i topli obrok za zaposlene s primanjima ispod minimalca, gde su sada grubo prekršena prava zaposlenih i to odlukom Vrhovnog kasacionog suda. Ovo je stvarno prešlo sve mere. Svim sindikalnim i zakonskim sredstvima borićemo se da zaposlenima bude plaćeno ono što im i pripada, i to će biti jedan od prioritetnih zahteva kad prvog septembra umesto da budemo u učionicama izađemo na ulicu – kritikuje Adžić.

Prof. Mario Reljanović, iz Instituta za uporedno pravo, smatra da je Vrhovni kasacioni sud očito promenio stav i doneo drugačiju presudu.

– Glavni problem je što sud dobro identifikuje koji su zakoni relevantni za ovaj slučaj, ali loše identifikuje njihov međusobni odnos. Nadležni iz suda kažu da primena zakona o platama u javnom sektoru isključuje u potpunosti primenu Zakona o radu, što nije tačno. Pošto u zakonu o platama ne postoje pravila o minimalnoj zaradi, onda se na minimalac primenjuju pravila o minimalnoj plati, koja su sadržana samo u Zakonu o radu – napominje prof. Reljanović. Dodaje da je Zakonom o radu propisano da se sve ono što čini uvećanu zaradu dodatno isplaćuje, a da regres i topli obrok spadaju u druga, ostala primanja.

– Zato radnici koji dobijaju minimalac, naknadu za topli obrok i regres moraju posebno da prime – naglašava on.

Izvor: Politika
PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll