Pirov početak

24. avgusta 2020.

Događaj koji je do sada u istoriji bio poznat kao Pirova pobeda, postaće početak nove školske godine u Srbiji prema Stručnom uputstvu o organizaciji i realizaciji obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2020/21. godini. Bitka u kojoj je postignuta famozna Pirova pobeda odigrala se u starom veku. Istoričari toga vremena svedoče da je epirski kralj u toj bici zaista pretrpeo ogromne gubitke, a kada su ga nakon sumnjive pobede laskavci iz njegove svite počeli hvaliti i slaviti kao velikog trijumfatora, Pir je, navodno rekao: ,,Još jedna takva pobeda i mi smo propali.“

,,Stručno uputstvo kojim se bliže uređuju način planiranja, organizovanja i ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole i to neposrednog kao i obrazovno-vaspitnog rada putem nastave na daljinu, kao i modeli koji će se primenjivati u zavisnosti od aktuelne epidemiološke situacije u skladu sa merama i preporukama nadležnih
institucija i organa, radi obezbeđivanja i zaštite zdravlja učenika i zaposlenih, prema kome će škole organizovati obrazovno-vaspitni rad u skladu sa ovim uputstvom ukoliko aktuelna epidemiološka situacija bude takva da postoji opasnost po zdravlje učenika i zaposlenih i na snazi su odgovarajuće preporuke i mere nadležnih institucija i organa
usmerene za zaštitu zdravlja stanovništva i sprečavanje širenja infekcije”, definisano je jasno i nedvosmisleno koliko i svi prethodni redovi ovoga pasusa koji su iz njega navedeni.

Elem, Predmet i primena stručnog uputstva, samo su prvo poglavlje njegovog sadržaja od ukupno pet, koliko ih je stalo na sedamnaest sitno pisanih strana. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, a svaki dan je trocifreni broj novozaraženih u Republici Srbiji, školska godina 2020/21. će početi prema ovom Stručnom uputstvu. Kako će se
organizovati obrazovno-vaspitni rad u nultom razredu ovim uputstvom nije predviđeno ili je izuzeto. Tek, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, na osnovu inicijative Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u skladu sa Zakonom, priprema poseban program osnovnog obrazovanja i vaspitanja koji će primenjivati sve osnovne škole na teritoriji Republike Srbije u školskoj 2020/21. godini. Stručno uputstvo, takođe, ima svoj pravni okvir, kojim se bliže određuju način planiranja, organizovanja i ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, tako da su se donosioci pomenutog uputstva i pravno
osigurali ko će biti odgovoran ako nešto krene po zlu, a da to ni u kom slučaju ne mogu biti oni koji su Stručno uputstvo propisali. U skladu sa Zakonom, a na osnovu Posebnog programa čas traje 30 minuta. Obrazovno-vaspitni rad planiran je kroz neposredni rad i nastavom na daljinu. Nastava na daljinu u školi, poseban je oblik organizacije
obrazovno-vaspitnog rada u narednoj školskoj godini, kojim učenici stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na način koji obezbeđuje ostvarivanje tako što se jedan deo nastave i učenja ostvaruje putem nastave koju ustanova osnovnog obrazovanja organizuje koristeći savremene informaciono-komunikacione tehnologije za učenje u situacijama u kojima učenik nije u mogućnosti da pohađa redovnu nastavu, neposredno u prostoru škole. Organizacija nastave na daljinu i nastave putem Javnog medijskog servisa Srbije biće ono što je već viđeno za vreme vanrednog stanja i u mnogome kritikovano od strane nastavnika, roditelja i učenika. Nametanje starih rešenja u novoj školskoj godini, koja su se pokazala kao nedovoljna, navodi na sumnju da se u pogledu savremene informaciono- komunikacione tehnologije nismo pomakli dalje od televizijskih časova.

Jasno je da bez onlajn nastave nema nastave na daljinu i da televizijski časovi to svakako nisu. To što svaki dan gledate na televiziji kako kuva Džejmi Oliver, ne znači da ćete kuvati kao on. Za razliku od nastave na daljinu koja ne nudi ništa novo, novine u ostvarivanju nastavnog procesa odnose se na obrazovno-vaspitni rad u školi kroz neposredni rad i nastavom na daljinu. Nastava u školi organizuje se na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija u školskom prostoru. Broj učenika koji istovremeno borave u školi ne sme da pređe 50% ukupnog broja učenika u školi. Pošto su stigle oprečne preporuke od strane nadležnih organa i institucija koje se odnose na bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih, dovode se u sumnju predloženi koraci i njihovo sprovođenje. Kada su u pitanju zaštitne maske i dalje je nejasno da li su dovoljne pamučne ili su potrebne isključivo troslojne hiruške. Takođe je diskutabilno i držanje fizičke distance, jer osim male kvadrature učionica i kabineta, koja je posebno u školama novije gradnje, ne veća od 40 metara kvadratnih, a prema predloženim merama treba obezbediti 4 kvadratna metra po detetu, to znači da u jednoj takvoj učionici za vreme neposredne nastave može boraviti 10 učenika. Prema tome, odeljenja koja imaju u proseku 25 i više učenika automatski moraju da se dele u tri grupe. Tu je i dobro poznati oblik dečjeg ponašanja u kome ona ne umeju da razdvoje fizičku od socijalne distance. Koliko je realno očekivati da deca za vreme školskog odmora u dvorištu stoje kao kolonija pingvina, jer jedino je njima svojstveno da se svaki u koloniji nalazi na istoj i tačnoj udaljenosti od svog komšije.

Konkretna uputstva koja se odnose na nastavnike i odeljenjske starešine više su od uputstva. Glagolima: planira, priprema, ostvaruje, nastoji da, izvršava, realizuj, vodi, odmerava, prati i vrednuje, doprinosi, stara se, upozorava, sarađuje i pruža, naveden je podugačak niz obavezujućih radnji u nesvakidašnjim okolnostima koje se osim na nastavni proces odnose i na konstantnu odgovornost za učeničku i ličnu zdravstvenu bezbednost. Pitanje održavanja higijene u prostorijama, takođe se dovodi u pitanje, jer je navedeno da ne može biti rutinsko. Sistemsko čišćenje sa postojećim brojem pomoćnog osoblja i sredstvima koja su u tu svrhu opredeljenja od strane lokalnih samouprava, može biti samo oskudno. Poznato je da su ubruse i tečni sapun do sada obezbeđivali roditelji. Razmatranjem Stručnog uputstva stiče se utisak da su se njegovi donosioci stručno ogradili od bilo koje vrste odgovornosti kada je u pitanju nastupajući početak školske godine. Sakriveni iza odluke roditelja da li će svome detetu dozvoliti da pohađa nastavu u školi, bezbedno distancirani od odeljenjskih kolektiva i potpuno neupućeni u prilike u kojima škole moraju da organizuju neposrednu i nastavu na daljinu, stručnjaci Kriznog štaba i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, jasno nam stavljaju do znanja da su škole i zaposleni u njima zaduženi za organizaciju početka školske godine i odgovorni da se sve odvija prema predviđenom uputstvu. Ako je pomračenje opšte zdravstvene situacije trebalo da osvetli ono za šta se Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije godinama unazad zalagala, kao što su smanjenje broja učenika u odeljenju, formiranje grupa za izborne predmete sa manjim brojem učenika, uvođenje platnih razreda na osnovu kojih bi se u novonastalim okolnostima jasno definisao radni učinak i zarada zaposlenih, kao i ukrupnjavanje norme zaposlenih, kojim bi se sada omogućilo lakše formiranje rasporeda časova i organizacija rada škola, onda bi to nedvosmisleno bila Pirova pobeda. Da početak školske 2020/21. godine ne bude naša propast, dajte da medicinski deo Kriznog štaba bez laskanja i ulizivanja kaže šta da preduzmu odogovorni u cilju zdravstvene bezbednosti učenika i
zaposlenih. Da ne bismo imali mart u septembru, molimo za jasna uputstva i procedure kojih ćemo se držati!

U Čačku, ruk. Resora za obrazovni sistem

Vesna Jerotijević
PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll