SAOPŠTENJE SINDIKATA EŠ „MIHAJLO PUPIN“ NOVI SAD

06. septembra 2020.

Školska 2020/21. godina, u Elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu, počela je šrajkom. Dana 2.9. svi zaposleni u ovoj školi, članovi sindikata, nisu održali prvi čas u prvoj smeni i prvi čas u drugoj smeni.

Razlozi za ovakav početak školske godine su zaštita radnih mesta zaposlenih, što predstavlja osnovno načelo na kome se zasniva sindikat. Borba za radnim mestima, koja su izgubljena zbog nezakonitog rada direktora i uprave škole, trajaće sve dok se zaposlenima ne obezbedi izgubljeni deo norme.

Zahtev zaposlenih koji su stupili u štrajk je upozorenja je :

1. Preduzimanje mera protiv odgovornih, zato što škola ne radi u skladu sa ZOSOV-om I PKU, a takođe i suprotno stručnom upustvu za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2020/21. godini, broj 153-03-11/2020-01.
Na samom početku školske godine, pored onlajn nastave, jakih epidemioloških mera, zaposlene je dočekao i gubitak norme tj. manjak časova. U školi nije, na vreme i u skladu sa ZOSOV-om i PKU-om izvršeno bodovanje tehnoloških viškova u junu mesecu, već je određenom broju zaposlenih saopšteno usmenim putem da će ostati bez dela časova 26. avgusta ove godine. Kompletan postupak bodovanja trebalo je da bude završen do 15. avgusta, što nije urađeno, jer direktor škole nije pokrenuo postupak bodovanja tehnoloških viškova. Postupak nije pokrenut sve do današnjeg dana. Iz tog razloga zaposleni su u julu mesecu otišli na godišnji odmor, misleći da u sledećoj školskoj godini nema tehnoloških viškova.

Međutim, zaposlenima se naknadno saopštava gubitak norme, gubitak prava da uopšte budu proglašeni tehnološkim viškom, uz rečenicu: „A ko te pita, dobro je da uopšte radiš!“ Liste tehnoloških viškova, slobodnih radnih mesta i zaposlenih sa nepunom normom, su poslate u informacioni sistem prosvete. Direktor je bio u obavezi da po stručnom upustvu broj 153-03-11/2020-01 do 17.8.2020.godine u 15.00 časova, unese podatke o tehnološkim viškovima, slobodnim mestima i nepunom normom, uključujući i potpisane liste od strane ovlašćenih predstavnika sindikata škole. Kako poslati liste kad bodovanja nije bilo? Kako poslati liste kad ovlašćeni predstavnik sindikata liste nije potpisao? Za direktora vrlo lako i jednostavno jer neće poštovati ni Zakon, ni PKU!

Oni koji ne pitaju sindikat i zaposlene o bilo čemu, dobiju kao odgovor ŠTRAJK upozorenja i to zbog:

Neizvršenog bodovanja, tehnološki viškovi su iskazani kroz podelu predmeta po principu: „Ne sviđaš mi se i ne slušaš me!“

Netačne liste slobodnih radnih mesta, tehnoloških viškova i nepune norme na internet stranici MPNTR.

Liste nisu ponuđene na potpis ovlašćenom predstavniku sindikata.

Neodržavanja nastavničkog veća, gde je trebalo da se izvrši verifikacija ocena sa popravnih i maturskih ispita,

Neobaveštavanja uprave škole, a u obavezi su da obaveste zaposlene koji su tehnološki viškovi i zaposlene sa nepunim radnim vremenom o postaojanju navedenih lista.

Ermidin Elezović

predsednik sindikata
PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll