Demanti na objavljeni tekst predsednika Opštinskog sindikata radnika u obrazovanju iz Velike Plane

08. septembra 2021.

Demanti na objavljeni tekst predsednika Opštinskog sindikata radnika u obrazovanju iz Velike Plane

DESET GODINA SI DOBAR, A ONDA ODJEDNOM VIŠE NISI!

Poštovani,

ja već dve godine trpim psihičko zlostavljanje od Vašeg predsednika školskog sindikata, tj. Sindikata Tehničke škole u Velikoj Plani, kao i Opštinskog sindikata u Velikoj Plani čiji je predsednik ista osoba, osoba koja ne saziva članove već u njihovo ime istupa i podnosi protiv direktora prijave Ministarstvu prosvete, jer direktor “ne zna“ da tumači Zakon, kako on kaže. Samim tim što tako radi, u pismu kojim Vam se obratio navodi samo ono što njemu odgovara, ali ne i sve ostale činjenice koje opravdavaju postupak direktora.

Škola je dobila odobrenje za raspisivanje dva konkursa i na oba su se javila nestručna lica koja su ranije radila u školi do preuzimanja sa liste viškova ili do realizacije konkursa. Za jedno radno mesto u Pravilniku stoji da je stručan lekar medicine, a radio je doktor stomatologije i to dok nije počela da preti da ispunjava uslove, a zatim i podnela tužbu, a na drugi konkurs se javilo lice koje je radilo takođe, više godina u školi, ali prema Pravilniku o vrsti i stepenu stručne spreme nije stručno jer njegovog zvanja nema. Angažovala sam se i slala dopise Zajednici elektrotehničkih škola, Ministarstvu prosvete i ZUOVu kako bi se uveo naziv ovog lica u Pravilnik. Uz konsultacije sa nadređenima nisam na vreme raspisala sledeći konkurs već sam sačekala izmenu i dopunu pomenutog Pravilnika kako bih realizovala konkurs i primila na neodređeno lice koje je radilo do tada u školi. Kada je Ministarstvo školi poslalo dopis da je ZUOV ocenio da je zvanje koga nije do tada bilo u Pravilniku ispravkom uneto i da će nastavnik biti stručan čim Pravilnik bude objavljen, ali na menese vrši„` pritisak preko raznih institucija da prekršim Zakon, pa mi predsednik sindikata u ime sindikata Tehničke škole bez konsultovanja članova, znači zloupotrebom položaja (nijedan sastanak nije bio održan) podnosi prijavu Ministarstvu prosvete što nisam na vreme raspisala konkurs. Pošto smo za prvi konkurs tražili mišljenje sindikata (a ne saglasnost kako tvrdi predsednik dajući sebi veći značaj od stvarnog) a po konkursu niko nije izabran smatrali smo da ne treba ponovo da pribavljamo mišljenje jer se ponavlja konkurs. Mišljenja su različita da li je trebalo ili nije ponovo tražiti mišljenje. U međuvremenu je podneta tužba protiv škole jer pomenuti smatra da je oštećen. Po objavljivanju Pravilnika pozvala sam to lice i savetovala ga da povuče tužbu a ja ću ga primiti na neodređeno vreme da se škola ne nađe na lošem glasu, što je on nazvao pretnjom, ali je rekao da će se sa nekim konsultovati. Konkurs je objavljen, ja sam ga pozvala telefonom i rekla da je konkurs u toku i da se javi ako želi. O konkursu ga je obavestila i sekretar škole kojoj je spustio slušalicu. Nije se javio na konkurs, a predsednik sindikata je sve vreme tvrdio da je konkurs neregularan jer nije pribavljena saglasnost sindikata. Niko se nije javio. Pomenuti nastavnik mi je podneo još dve tužbe, za poništaj konkursa na kojem nije učestvovao pa ne znam kakav pravni interes ima za konkurs i dve prijave Ministarstvu prosvete i Ministarstvu rada.

Ministarstvu rada su se oba nastavnika obratila za neiskorišćeni odmor za koji nisu ni podneli zahteve. Prvi deo odmora nastavnici na određeno vreme prema Zakonu koriste od 1. januara do 31. avgusta, kada i svi nastavnici. Ko nastavi da radi u sledećoj školskoj godini ima pravo da iskoristi odmor za 4 preostala meseca do kraja godine srazmerno % rada u školi za vreme zimskog raspusta. Niko se školi nije obraćao za ovaj deo odmora jer za vreme raspusta su se nastavnici kod kuće pripremali za nastavak drugog polugodišta i imali su mnogo više slobodnih dana nego što bi dobili od tog dela odmora. Predsednik sindikata je od svih tražio da tuže školu za taj deo odmora, ali su ga svi odbili, međutim on to ponovo pokreće bez ičije saglasnosti. 3.9. je održana sednica sindikata Tehničke škole na kojoj je bilo desetak članova od preko 30 i bilo je reči samo protiv direktora i tu je rečeno da sindikat postoji da se bori protiv direktora, a zaboravili su pravu funkciju sindikata. Nekoliko nastavnika se pobunilo i skrenulo pažnju da je ignorisano postojanje Izvršnog odbora sindikata i da predsednik u ime svih sam donosi odluke i krijući se iza sindikata škole piše prijave protiv mene. Takođe, on je predsednik i Opštinskog sindikata koji je održan pre nekoliko dana i nije bilo reči o neregularnosti rada direktora, tj, mene, ali je već u petak 3.9. bez znanja članova ovog sindikata ponovo podneo prijavu Ministarstvu prosvete u ime Opštinskog sindikata.

Netrpeljivost prema meni je nastupila kada je jedan kolega otišao na bolovanje, a zatim i preminuo, a u nedostatku kadra podelila sam nastavnicima elektro struke po 30%, ali kada sam u roku od 60 dana raspisala konkurs za zamenu i kada je primljena koleginica koja je dipl. inženjer elektrotehnike nastupio je haos za mene. Jedan od tih kolega je na Nastavničkom veću izjavio da sam im otela po 500 evra (jer više nemaju preko norme dodatak).

Pozivam Vas da dođete u Tehničku školu i pogledate sve predsednikove zapisnike sa sastanaka i sve prijave koje je podneo u ime sindikata i uverite se u istinu. Ja ću se sada konsultovati sa ljudima iz struke i videću šta mi je činiti jer moje ime ne zaslužuje da bude objavljivano u ovakvom kontekstu jer svoj posao radim odgovorno, ali ne slušajući one koji bi to želeli već poštujući Zakon. Predsednici Jasni sam se već obraćala telefonom i navela sam svoje probleme sa predsednikom sindikata. U poslednjih nekoliko dana je trećina članova podnela zahtev za iščlanjenje iz sindikata jer ne žele da u njihovo ime drugi odlučuje. Uostalom, direktor ima zakonsko pravo da bira radnike u skladu sa Zakonom.

S poštovanjem,
direktor Tehničke škole “Nikola Tesla“ u Velikoj Plani, Mirjana Šljivančanin
KANCELARIJA USPRS: 065/944 2000

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA UNIJE SPRS: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ČLANOVI USPRS RADNIH PODGRUPA PRI ŠKOLSKIM UPRAVAMA

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

VI Faza odobrenih radnih mesta

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll