KO RAZUME SHVATIĆE!

18. avgusta 2020.

Na sastanku održanom 13.8.2020. godine, u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja, traženo je:

 • Da se nabave maske za sve zaposlene u školi (najmanje 2 komada dnevno). (Predstavnici MPNTR su rekli da će to biti nadležnost lokalnih samopuprava. Njihov predlog je da škole izrade platnene maske sa logom škole. Na pitanje ko će to da finansira, nije bilo odgovora.)
 • Da se zaposleni koji su rizična grupa (ili koji u zajedničkom domaćinstvu imaju člana koji je rizična grupa), nastavu drže online, osim ako se drugačije ne izjasne. (Mladen Šarčević je odgovorio da je to moguće samo ako je uvedeno vanredno stanje.)
 • Da se obezbedi sapun i topla voda za sve zaposlene i učenike (Opet nadležnost lokala).
 • Da se u gradovima koji nemaju pijaću vodu (na primer Zrenjanin), obezbedi veća količina dezinfekcionih sredstava (Lokalna sampuprava).
 • Da se čisti i tastatura računara.
 • Da se poštuje ZOSOV i da se tako prave zaduženja za 40-očasovnu radnu nedelju.
 • Da se svaki prekonormni rad plati.
 • Da se smanji broj učenika u odeljenju na maksimalno 24.
 • Da nastavni planovi budu usklađeni na nivou Srbije.
 • Da se povuče uputstvo o formiranju odeljenja za školsku 2020/2021.
 • Da se, ukoliko bude online nastave, zaposlenima nadoknade troškovi koje imaju za
  internet i mobilne telefone.
 • Da se za škole obezbedi, na osnovu broja učenika, dovoljan broj beskontaktnih toplomera. Na sastanku smo od Mladena Šarčevića čuli:
 • Da Stručna uputstva nisu „Sveto pismo“ i da se mogu menjati.
 • Da su direktori škola odgovorni za organizaciju i realizaciju nastave.
 • Da se nastava neće oodvijati online i da se platfprme neće kpristiti, osim u slučaju
  povećanja broja zaraženih.
 • Da će se snimati emisije i da će biti emitpvane na RTS-u.
 • Da neće biti držaoe istih nastavnih jedinica dva puta, psim nastavnika razredne
  nastave.
 • Da će jedna grupa đaka slušati nastavu u škpli, a druga kpd kuće.
 • Da će se čišćeoe škpla pdvijati kap i dp sada.
 • Da će Stručna uputstva važiti samp u septembru 2020.
 • Da će se menjati zaduženja u okviru 40-časovne radne nedelje i da će se 4 časa
  neposrednog rada sa učenicima prevesti u časove nastave.
 • Da će tehnološki viškovi, ako to žele, biti uključeni u nastavu.

Upozorili smo:

 • Zahtev koji se odnosi na veličinu učipnice (64 m2) u velikpm broju škola nije primenjiv.
 • Nemoguće je na osnovu ovog pravilnika organizovati rad u školama i napraviti raspored.
 • Praktično je nemoguć rad nastavnika koji rade u dve i više škola.

Još je naglašeno:

 • Neće se snimati časovi za sve predmete. Za predmete za koje nema snimanja časova, nastavnici će slati učenicima materijal sa časova elektronskom poštom.
 • 22% dece do 12 godina nema ko da čuva, pa će biti organizovao produženi boravak.
 • Mnogo toga je rečeno, ali gotovo ništa nije dogovoreno.
 • Ono što je na sastanku izgovoreno, nije u skladu sa onim što je predviđeno Stručnim uputstvima.
 • Mladen Šarčević je najavio novi sastanak za 14 dana.

S poštovanjem,

U Zrenjaninu, 18.avgusta 2020.

Zvonimir Jović, Potpredsednik Unije SPRS
POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

VI Faza odobrenih radnih mesta

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll