Ministru Branku Ružiću, diplomiranom politikologu

03. avgusta 2022.
Poštovani ministre Branko Ružiću,
Na sastanku održanom 11. februara 2022. godine, sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na moje pitanje u vezi sa izmenama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, a u vezi sa organizovanjem kombinovanog rada u predmetnoj nastavi za učenike 5. do 8. razreda osnovne škole, dali ste nam obrazloženje da će se isti primenjivati u specifičnim situacijama i da ne postoje razlozi za brigu. Stručno uputstvo o formiranju odeljenja, potpisano Vašim imenom i prezimenom, 16. juna iste godine, u suprotnosti je sa Vašim rečima. Pošto u javnosti izlazite sa najrazličitijom terminologijom, pominjete spekulacije i slično, kojim terminom biste okarakterisali takvo Vaše postupanje?
Vama su se obratili pravi ljudi, nastavnici koji sada žive Vašu primenu spornog Člana 31, Stav 7. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, zajedno sa svojim učenicima i njihovim roditeljima. Dakle kada je reč o konkretnim osobama, ne možete govoriti o spekulaciji.
Jeste li sproveli anketu među učenicima i njihovim roditeljima, da vidite šta oni misle o Vašem Zakonu?
Jeste li ih pitali šta će uraditi ako do toga dođe? Hoće li ostati u selu i pohađati takvu nastavu ili postati podstanari u obližnjim gradovima?
Jeste li ih pitali da li im fali socijalizacije, pošto mi koji radimo sa njima, znamo da su to vrlo socijalizovana mlada bića, iako žive u selima i pohađaju malobrojna odeljenja? Ili im fali da školu pohađaju normalno u jednakim uslovima poput njihovih vršnjaka u drugim mestima i školama?
Kombinovani oblik rada se primenjuje decenijama unazad, a ne godinama kako Vi navodite. Primenjuje se u nižim razredima osnovne škole. O kvalitetu takvog vida nastave, možemo naširoko, ali nećemo o tome. Činjenica je da takav vid nastave u mlađim razredima jeste moguć, jer imaju samo jednog nastavnika, koji u danu ima prohodnost da kombinuje različite časove u skladu sa predviđenim gradivom. U praksi to zvuči ovako: dok se jedan razred bavi likovnim obrazovanjem i vaspitanjem, odnosno slikanjem i drugim iz pomenute oblasti, drugi razred može da se bavi književnošću i da čita na glas… Stariji razredi imaju za svaki predmet po jednog nastavnika, koji može da predaje samo svoj predmet i samo u okviru propisanih 45 minuta. Uz to, nemaju ni iste nastavne predmete. Pa šta će petaci raditi dok nastavnik fizike predaje šestacima gradivo? Šetaće oko škole ili šta? Ko će za njih biti odgovoran?
Da je kombinovani model mogao da se uvede u predmetnu nastavu, bio bi uveden još pre mnogo decenija…
I nemojte govoriti o broju škola u kojima planirate da uvedete kombinovani model rada, odnosno da ta deca imaju aktivnu nastavu u trajanju od 22,5 ili 11, 25 minuta. Izađite u javnost sa brojkom izdvojenih odeljenja, koja su kilometrima udaljena od matičnih škola i funkcionišu u zasebnim uslovima, u koja planirate da uvedete nešto što pedagoška teorija nikada nije prepoznala kao model nastave. Verovatno se iz tog razloga ne izučava niti na Učiteljskim fakultetima, niti na bilo kom drugom fakultetu za obrazovanje nastavnika.
Ali hajde da prihvatimo da je broj od 50 optimalan broj škola koja planirate da unazadite u pogledu uslova obrazovanja i vaspitanja, zar je moguće da je za Vas taj broj mali?! Očito da kada pominjete reč „učenik“, ne mislite na sve učenike… I kada pominjete reč „natalitet“, zar ne biste trebali da govorite o stvaranju boljih uslova za život i rad, kako bi se on poboljšao? Vašim merama Vi te uslove unazađujete…
A šta Vi i ova država dobijate spajanjem razreda, osim dubokog nezadovoljstva i nastavnika i učenika i njihovih roditelja? Nezadovoljstva i ljutnje čitavih sela… Jedan deo nastavnika će ostati bez norme, dok će drugi dobiti uvećanje na zaradu za rad po kombinovanom modelu… Ne ostavljajte na silu decu bez nastave i kolege bez posla.
Pozivamo Vas da postupite u skladu sa našim dogovorom iz februara i povučete deo iz Stručnog uputstva koji se tiče organizacije nastave po kombinovanom modelu za učenike 5. do 8. razreda osnovne škole.
S poštovanjem,
U Čačku, 2. avgusta 2022. godine
Rukovodilac resora za finansiju, analitiku i članstvo USPRS
Vladimir AdžićPETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll