MIŠLJENJE UNIJE SPRS – KONKURSI

01. decembra 2021.

MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

MINISTRU PROSVETE BRANKU RUŽIĆU

MIŠLJENJE O RASPISIVANJU KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA RADNA MESTA UPRAŽNJENA DO 31.12.2019 godine

Na osnovu inicijative Unije sindikata prosvetnih radnika formirane su radne grupe za praćenje angažovanja zaposlenih u obrazovanju i njihov rad je prepoznat u zakonskoj regulativi.

Do danas je od tada izvršeno 28911 preuzimanja naših kolega, koji su postali tehnološki višak ili su radnici koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom. Ove školske godine je do sada izvršeno 3288 preuzimanja.

Adekvatnim radom svih aktera na terenu omogućeno je do sada da se izvrše ogromne uštede u budžetu, ali da se istovremeno i primi putem konkursa kroz pet faza zapošljavanja 14373 novih kolega.

Na sastanku Radne grupe za praćenje angažovanja zaposlenih u obrazovanju pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održanom 25.11.2021. iznet je predlog o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos na radna mesta upražnjena do 31.12.2019. godine (tzv šesta faza zapošljavanja u prosveti).

U prethodnom periodu (realizovano su 4 ), a odobrena je peta faza zapošljavanja, koja još nije završena. Raspisivanjem i prijemom u radni odnos iz pete faze zapošljavanja za radna mesta upražnjena do 31.12.2018. godine za 50 % i više neće biti završen proces prijema u radni odnos. Lica sa nepunom normom, koja budu primljena na nepuno radno vreme, stiču pravo da apliciraju na upražnjena radna mesta i to će biti aktuelno u narednih nekoliko meseci.

Realno sagledavajući stanje u sistemu Unija SPRS je stava da bi se moglo krenuti sa prikupljanjem podataka za radna mesta upražnjena do 31.12.2019. godine sa 100 % radnog vremena. Ukoliko se proceni da se prijemom novih radnika neće ugroziti tehnološki viškovi, radne podgrupe pri Školskim upravama bi davale saglasnost za pomenute konkurse, po već ustaljenoj proceduri.

Smatramo da bi bilo neophodno da se prikupe podaci i za radna mesta upražnjena pre ovog datuma, a koja zbog tehničkih propusta nisu evidentirana i nisu odobreni konkursi.

Za radna mesta upražnjena do 31.12.2019. godine sa 50 % radnog vremena smatramo da je moguće raspisivati konkurse tek nakon početka školske 2022/23. i raspoređivanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba.

Insistiramo da se odmah nađe rešenje za kolege koje rade u više škola i nikako da dobace do famoznih 50 %. Doći ćemo u situaciju da će ostati bez posla zbog zahteva za preuzimanjem ljudi koji su kasnije zaposleni kroz faze zapošljavanja.

U Kruševcu 1. decembra. 2021.

Član Predsedništva Unije SPRS

Dobrivoje Marjanović
PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll