Može im se promeniti status zbog smanjenja broja đaka

26. jula 2022.

Ministarstvo povodom zabrinutosti o zatvaranju škola: Može im se promeniti status zbog smanjenja broja đaka

Negativan trend u prirodnom priraštaju dovodi do smanjenja broja učenika, a taj višedecenijski trend se odrazio najpre na škole koje nisu u gradskim naseljima, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu prosvete, povodom zabrinutosti Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije da će nova Uredba Ministarstva koja propisuje da se nastava od 5. do 8. razreda može organizovati i u kombinovanom odeljenju, zatvoriti male škole.

Ministarstvo navodi i da mnoge škole koje nisu u gradskim naseljima, nisu „ugašene“ odnosno nisu obustavile proces nastave, već je došlo do promene statusa, gde je jedna škola prestala da bude samostalno pravno lice i postala izdvojeno odeljenje druge veće škole.

Ministarstvo podseća da je, kao i svake godine, školama uputilo Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama, gde su procedure jasno definisane.

Prema tim procedurama, direktori škola najkasnije do 8. avgusta treba da dostave nadležnoj školskoj upravi predlog za formiranje odeljenja za narednu školsku godinu, koji sadrži podatke o broju učenika u razredma kao i pregled broja odeljenja za matičnu školu i za svako izdvojeno odeljenje.

Ukoliko je reč o kombinovanim odeljenjima, takođe, potrebno je da dostave broj učenika po odeljenjima i razredima. Stručnim uputstvom predviđeno je da za „priznavanje“ manjeg broja učenika u odeljenju od propisanog, škola dobija saglasnost nadležne školske uprave.

Škola čiji zahtev odbije nadležna školska uprava, može radi ponovnog razmatranja da se obrati Ministarstvu u roku od pet dana od dobijanja negativnog odgovora nadležne školske uprave.

Ministarstvo takođe podseća da kontinuitet obrazovno-vaspitnog rada u školama sa kombinovanim odeljenjima ima dugu tradiciju u sredinama sa malim brojem učenika i navodi da je Zakonom o osnovnom obrazovanju između ostalog, propisano je da obrazovno-vaspitni rad od petog do osmog razreda može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju.

Zakonom je određen i broj učenika u takvim odeljenjima-kombinovano odeljenje sastavljeno od dva razreda može da ima 15 učenika, a odeljenje od tri ili četiri razreda do 10 učenika.

Lokalna samouprava nadležna je za donošenje mreže škola na njenoj teritoriji, dodaju u Ministarstvu.

Izvor: Telegraf
PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll