Saopštenje Unije SPRS

22. decembra 2021.

U prosvetnim krugovima ovih dana vodi se polemika o tri predloga zakona u skupštinskoj proceduri kojima se menjaju odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Najavljeno je da se zakoni menjaju zbog pitanja koja se odnose na državnu maturu, čije je uvođenje pomereno za 2024. godinu.

Neočekivano je to, da se Predlogom zakona o izmenama i dopunama redefiniše Centar za ispite (maturske), čiji način održavanja i administriranja propisuje ministar. Još jedna novina je i mogućnost osnivanja obrazovno-naučnog centra, čiji je osnivač Vlada RS, a sve sa ciljem „podizanja kvaliteta obrazovnih, naučnih, istraživačkih, sportskih, omladinskih i turističkih programa”. Kao da nemamo ni u šta drugo da ulažemo novac do Državne mature!?

Sve smo škole sredili, opremili, sagradili… sve vrtiće osposobili, pa nam je sada cilj ono što će se (krajnje neizvesno) dešavati kroz tri godine. Za sprovođenje zakona i proširenje kapaciteta Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja – Centra za ispite, obezbediće se sredstva u iznosu od 109.605.000,00 u 2022. i 338.959.000,00 dinara u 2023. godini. Za izgradnju Obrazovno-naučnih centara u Beloj Crkvi, Kniću i Vranju, Zakonom o budžetu izdvojeno je 122.179.000,00 dinara. Reklo bi se, ima se, može se, ali da li je baš tako!

Naime, dok na jednoj strani rasipa, zakon je pronašao „odličnu” uštedu, kombinovani model nastave od petog do osmog razreda!?! Obrađivač predloga zakona, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nije nas udostojilo čak ni odgovarajućeg obrazloženja zašto ili još važnije, kako metodički opravdati kombinaciju razreda u predmetnoj nastavi. Gde su videli ovo, sem u želji da zatvore finansijsku rupu koju sami i prave?

I da apsurd bude veći, na kraju predloga stoji Izjava o usklađenosti propisa sa Evropskom unijom! Pa zašto, pobogu, ne uskladiste broj učenika u odeljenju sa Evropom? I kako se to nešto usklađuje, a nešto ne?!

Videli smo ovo mnogo puta do sada, pogotovu pred izbore, vlasti su usta puna obrazovanja i kvaliteta nastave, a u realnosti i učenici i nastavnici i roditelji imaju sve veće probleme i davanja za tzv. besplatno školovanje, uz sve opterećenije planove i programe i apsolutnu nebrigu za našu decu.

U Beogradu, 21. decembra 2021.

Predsednica Unije SPRS
Jasna Janković
PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll