Saopštenje unije sprv – a

23. marta 2020.

SAOPŠTENJE UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA VOJVODINE

Čime se bavi krizni štab u Novom Kneževcu

KOMANDANT U NOVOM KNEŽEVCU!

Poštovani,

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Kneževac je 20.3.2020.god. (petak) dobila dopis od predsednika Opštinske uprave Novi Kneževac u kojem se navodi da će u ponedeljak početi iseljavanje objekta OŠ u Novom Kneževcu radi rekonstrukcije i adaptacije cele škole. Škola je, prema ranijem planu, oslobodila jedan deo za rekonstrukciju ispraznivši ga od stvari. Po završetku ovog dela trebalo je da se radi drugi deo i to nije sporno. Sporno je što je lokalna samouprava rešila da isprazni celu školu koja ima preko 4000 kvadrata iako zaposleni ne dolaze u školu.

Saopstenje unije sprva

 

Škola je u obavezi da obezbedi neophodne uslove za obavljanje pomenute aktivnosti. Za iseljenje potrebno je angažovati veliki broj zaposlenih, što se kosi sa preporukama o zaštiti građana od korona virusa. Škola nije u mogućnosti da obezbedi zaštitnu opremu za radnike da bi mogli izvršiti iseljenje škole.
Direktor škole i sindikat su se obraćali nadležnim institucijama sa molbom da se rekonstrukcija odloži nailazili na podršku ali to svemogući Komandant ignoriše.

Međutim predsednik opštine Novi Kneževac, koji je ujedno i Komandant kriznog štaba je odlučio da se to već sutra obavi. Da li je to ingerencija kriznog štaba vrlo je diskutabilno. Da li krizni štab treba da se bavi zaštitom života i zdravlja svojih građana ili rekonstrukcijom škole kad su sve škole u Srbiji zatvorene zaista ne znam. Očigledno da se u ovom slučaju ne vodi računa o zaštiti zaposlenih i pitam se šta je pozadina svega?

Iseljavanje ne može da se vrši bez prisustva radnika škole, kako nastavnika tako i administrativnih radnika i ne na način kako je veliki Komandant to osmislio.
U želji da zaštitimo radnike škole od moguće zaraze i širenja virusa korone, pogotovo sada kada su se uvele još veće i restriktivnije mere zaštite još jednom Vas molim da nas podržite.

S’ poštovanjem

U Novom Sadu, 23. 3. 2020. godine
predsednik USPRV

Zvonimir Jović
PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll