Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije u poseti Novom Pazaru i Tutinu

27. juna 2021.

Unija SPRS, 26. juna 2021. godine posetila je opštine na jugu Srbije, gde su dočekani s uobičajenim gostoprimstvom i poštovanjem, koje se prepoznaje kao posebna kulturološka vrednost meštanina toga kraja. U Novom Pazaru dočekali su ih predstavnici Bošnjačkog nacionalnog veća, a u Tutinu za njih je otvorio vrata predsednik opštine Salih Hot i direktor Tehničke škole Hajruš Hot sa kolegama, nastavnicima škole.

U Bošnjačkom nacionalnom veću predsednica dr Jasmina Curić,  tokom prijema naših delegata, nakon predstavljanja rada svoga veća i isticanja značaja koji pridaju obrazovanju mladih, uputila je podršku radu Unije SPRS. Pozdravila je zalaganja Unije SPRS i istakla zahvalnost što je obraćena pažnja, kroz uključivanje kolega iz toga kraja, čime je omogućeno da se i njihova reč čuje o obrazovnim politikama i potrebama toga kraja u smislu obezbeđivanja kvalitetnijeg obrazovanja za sve narode koji žive u Srbiji.

Jasna Janković, predsednica Unije SPRS, je u svom obraćanju ukazala na značaj i potrebu zajedničkog rada i delovanja svih nas u obezbeđivanju daljeg razvoja obrazovnog sistema, čime bi se obezbedila i obrazovna politika naše zemlje u smislu ostvarivanja kvalitetnijih uslova rada, pa samim tim i školovanja naših najmlađih. Na pitanje o konkretnoj trenutnoj podršci veća, Jasna Janković je navela i obrazložila zahtev Unije SPRS za smanjivanjem broja učenika u odeljenjima.

Predsednik sindikalne organizacije Šukru Kolukisa iz Turske, je po predstavljanju rada njihove sindikalne organizacije na državnom i međunarodnom nivou, pozdravio zajednički rad svih u obezbeđivanju obrazovnih politika jedne zemlje. Posebno je zahvalan zbog saradnje koje imaju naše dve zemlje, Srbija i Turska, i što smo sada u prilici da sarađujemo i sindikalno. Prosvetni radnici su nosioci obrazovnog sistema, a kroz našu razmenu zasigurno vodimo putu unapređivanja obrazovanja na svim nivoima. Njihov sindikat, poput kolega prosvetnih radnika svih zemalja, razume da su kao profesija najodgovorniji u državi i društvu i da su uvek tu da pomognu i pomagali su državi u svakom teškom periodu i situaciji, kakva je primera radi bila nevolja sa kojom smo se svi podjednako nosili tokom pandemije izazvane koronavirusom, ali da očekuju, traže i boriće se za unapređivanje obrazovnih politika, pri čemu podrazumevaju i prava zaposlenih u obrazovnom sektoru, kako unutar njega, tako i izvan njega, u smislu poštovanja koje zavređuju u svakom društvu i državi.

Predsednik opštine Tutin Salih Hot dočekao je rukovodstvo Unije SPRS u svojim prostorijama. Nakon predstavljanja, u formalnom obraćanju predsednik Salih Hot je istakao zahvalnost opštine Tutin, zbog značaja koji Unija SPRS pridaje školama i prosvetnim radnicima toga kraja. Dr Imer Ademović, član Glavnog odbora Unije SPRS i istaknuti član njihove zajednice u Tutinu, svedoči o toj posebnoj saradnji naše sindikalne organizacije sa kolegama toga kraja. Svaki kraj Srbije ima svojih specifičnosti i uslove kojima se treba rukovoditi u pogledu obezbeđivanja obrazovanja i vaspitanja mladih, a kroz delovanje prosvetnih radnika Tutina unutar sindikalne organizacije USPRS, omogućeno je da se zajedno borimo za kvalitetnije obrazovanje. Predsednik opštine Tutin Salih Hot istakao je da opšina pridaje veliki značaj obrazovanju mladih i da značajno pomažu obezbeđivanju uslova u kojima se obrazovno-vaspitni rad odvija u školama, da prepoznaje i razume značaj rada naše sindikalne organizacije i ponudio svoju pomoć i podršku u pogledu daljeg razvoja obrazovnih politika, posebno onih kojima bi se ostvario uticaj na kvalitet života i rada meštana  i dalji razvoj opštine.

Predsednica Unije SPRS, Jasna Janković, je iskazala zahvalnost naše sindikalne organizacije, povodom podrške koju naši članovi i predstavnici sindikalne organizacije iz tog kraja, dobijaju od rukovodstva opštine Tutin. Ukazala je na neke od trenutnih aktivnosti i akcija Unije SPRS, kroz koju se naša sindikalna organizacija bori za obezbeđivanje prava zaposlenih u obrazovnom sektoru i unapređivanje obrazovnog sistema. Konkretno zatražila je pomoć i podršku povodom zahteva Unije SPRS, koji se odnosi na smanjivanje broja učenika u odeljenjima, čime bi se doprinelo kvalitetnijem obrazovanju, ali i pomoglo očuvanju manjih opština i naseljenih mesta od dalje migracije i iseljavanja stanovništva u veće opštine i gradove, što je pitanje i problem mnogih opština i mesta na teritoriji naše zemlje.

Predsednik sindikalne organizacije Šukru Kolukisa iz Turske, je iskazao zahvalnost prijemu i srdačnom dočeku od strane domaćina dr Imera Ademovića, člana GO USPRS i predsednika opštine Tutin Saliha Hota. Izrazio je svoju radost i pozitivne impresije koje je stekao nakon tri dana u Srbiji, kroz posetu Vrnjačkoj Banji, Kruševcu, Novom Pazaru i Tutinu.

U opštini Tutin, u pratnji predsednika opštine Saliha Hota, posetili smo i Tehničku školu. Direktor škole Hajruš Hot, nakon formalnog prijema rukovodstva Unije SPRS i sindikata Eğitim Bir Sen iz Turske, obezbedio je prezentaciju obrazovno – vaspitnog rada škole kroz obilazak i posetu većini kabineta škole, opremljenih u skladu sa zahtevima obrazovnih profila u kojima se mladi, učenici te škole, osposobljavaju za rad po završenom školovanju. Predstavnici turskog sindikata pozdravili su prikazane metode rada sa učenicima, a ono što su po završenom obilasku pitali, je pitanje koje bi trebalo da bude osnovno u definisanju obrazovnih profila srednje stručnih škola i fakulteta, da li će mladi imati gde da se zaposle po završenom školovanju. Na to pitanje, direktor Tehničke škole u Tutinu Hajruš Hot, mogao je sa ponosom da da pozitivan odgovor, jer je u njihovoj opštini naročito razvijena drvna, tekstilna i druge industrije, koje zapošljavaju njihove mlade odmah po završenom školovanju.

Dr Imer Ademović je kroz dva obraćanja u medijima tokom posete u Novom Pazaru i Tutinu, zahvalio Bošnjačkom nacionalnom veću i opštini Tutin, na podršci koju dobija kao predstavnik USPRS i pomoć u ostvarivanju sindikalnih zalaganja u borbi za unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i prava prosvetnih radnika.

Povod da u ovom momentu rukovodstvo Unije SPRS poseti ove dve opšine je poseta delegata sindikata prosevete Eğitim Bir Sen iz Turske. Ovo je već treći put da se sindikat iz Turske odazvao pozivu naše sindikalne organizacije, dok su delegati našeg sindikata gostovali u Turskoj četiri puta tokom godina. Nadamo se da će se naša saradnja sa kolegama iz Turske i dalje razvijati u očekivanom smeru, a to je zajedničko sindikalno delovanje u obezbeđivanju prava zaposlenih u obrazovnom sektoru i unapređivanje obrazovnog sistema kroz razvijanje zakona i programa nastave i učenja na svim nivoima.

INFO USPRS
PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

POPUST 15 % ZA ČLANOVE USPRS

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll