UNIJA SPRS, ČUVAR SRPSKOG BUDŽETA

31. oktobra 2020.

Opšte je poznato da se više decenija unazad obrazovanje namenski urušava. Menjale su se Vlade, a obećanja ostajala ista. Samo su članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije dosledno branili i srpsko školstvo i struku.

Prepoznavši da će veliki broj naših kolega biti ugrožen smanjenjem broja učenika i najavljenom racionalizacijom mreže škola, insistirali smo i na kraju potpisali, odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, 2009. godine. Tada smo shvatili da bitka tek počinje. Partijsko i rođačko zapošljavanje, nereagovanje nadležnih školskih uprava i inspekcija koje su aktivno učestvovale u prikrivanju mahinacija traju do danas, kao i naše aktivnosti.

Nakon štrajka prosvetnih radnika, 2015. godine, na zahtev Unije SPRS, potpisan je sa Ministarstvom prosvete novi PKU, koji je po prvi put prepoznao radnike sa nepunim radnim vremenom i omogućio ukrupnjavanje norme. Formirana je Radna grupa za praćenje angažovanja zaposlenih u obrazovanju u koju je imenovan i predstavnik Unije SPRS. Izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja formirane su i radne podgrupe pri školskim upravama, koje su svojim aktivnostima doprinele transparentnosti i efikasnosti primene. To je veliki uspeh tadašnjeg štrajka, a brojke ga i pokazuju.

Do 26.10.2020. u prethodnih pet godina, izvršeno je čak 25488 preuzimanja radnika i ukrupnjeno 7868 normi! Osim rešavanja statusa naših kolega, Unija SPRS se profilisala i kao čuvar budžeta Republike Srbije, jer smo državi uštedeli više milijardi dinara. Na osnovu toga tražimo određene isplate, koje su nam čak i date, makar na papiru Sporazuma o rešavanju spornih pitanja, potpisanog sa Vladom RS, 2015. godine.

U narednom periodu nastavićemo sa doslednim zalaganjem za kvalitet obrazovanja, a tražićemo i izmene Zakona zbog mogućnosti ukrupnjavanja norme radnicima koji rade u više škola, kao i rešavanje statusa radnika koji putuju do posla. Insistiraćemo na prijemu mladih kolega na neodređeno vreme strogo kontrolisano, kako ne bismo ugrozili one koji su već u sistemu.

Sada kada smo konačno dočekali novu Vladu, nastavlja se naš put, trnovit, ali jasan, put za odbranu dostojanstva zaposlenih u prosveti.

U Kruševcu, 28. oktobra 2020.

Član Predsedništva Unije SPRS

Dobrivoje Marjanović
KANCELARIJA USPRS: 065/944 2000

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA UNIJE SPRS: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ČLANOVI USPRS RADNIH PODGRUPA PRI ŠKOLSKIM UPRAVAMA

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

VI Faza odobrenih radnih mesta

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll