Za 1. septembar se sprema katastrofa za hiljade đaka širom Srbije

31. jula 2022.

Novi Zakon o racionalizaciji koji će se primenjivati od septembra podrazumevaće kombinovanu nastavu za učenike od 5. do 8. razreda. To u praksi znači da će u školama u manjim sredinama, u istoj učionici sedeti đaci petog i sedmog razreda, a nastavnik je prinuđen da čas pripremi tako da niko nije na gubitku, a da li je to moguće?

„Ugrožene su sve škole koje imaju mali broj dece. Konkretno, ja predajem geografiju. Prinuđena sam da za 45 minuta predajem različite stvari. Kada izračunamo, deca će imati po 22, 5 minuta nastave“, kaže za Novu Milena Tanasijević, nastavnica iz Ivanjice.

Ona smatra da je po sredi diskriminacija dece, s obzirom da je pravo na obrazovanje jednako.

„Uvođenjem ovog Zakona, ugoržena su deca na selu, a roditelji su naravno protiv toga da im dete sluša nastavu na ovakav način“, dodaje Tanasijević.

Na adrese školskih uprava Ministarstvo prosvete već je prosledilo dopise u kojima se navodi da su škole dužne da dostave broj učenika po odeljenjima, nakon čega će, po svemu sudeći, uslediti preraspodela.

„Ne znamo još koje razrede planiraju da spoje. Iz Školske uprave nisu ni hteli da nas saslušaju, već su nam tražili brojno stanje.“, navodi Tanasijević.

Prema nekim informacijama, ukoliko odeljenje ima manje od 15 đaka, uslediće kombinovanje sa drugim razredima.

Ova odluka uništiće srpska sela

Škole, po zabačenim krajevima Srbije, mogle bi naprasno da nestanu, nakon što roditelji, uplašeni od novog načina rada, vrlo lako mogu da donesu odluku da dete upišu u prigradsku ili gradsku školu.

„Na ovaj način deca gube pravo na obrazovanje. Potpisujemo peticiju, roditelji u selima nemaju izbora. U pojedinim selima roditelji su se konkretno izjasnili da će ukoliko dođe do ovakve odluke, ispisati decu iz škole“, kaže Tanasijević.

Aleksandra Ćurčić ispred prosvetnog sindikata smatra da je po sredi kršenje Konvencije o ljudskim pravima.

„Dečje pravo garantuje kvalitetno i neometano obrazovanje. Mi kao nastavno osoblje nismo osposobljeni za takav vid nastave, a posebno što roditelji, učenici i nastavnici nisu uključeni u donošenje ovog Zakona. Dakle, ako prihvatimo ovo, mi smo direktni učesnici u diskriminaciji đaka. Učenika na terenima, u zabačenim školama imamo vrlo malo, ali smo sve njih obrazovali i osposobili, vaspitali i uticali na to da budemo maksimalno uključeni u proces njihovog odrastanja“, napominje Ćurčić.

Dodaje i da se nada će se pronaći neko rešenje.

„Čak i da se mi osposobimo da predajemo na takav način, ne znamo kako će to uticati na decu“, dodaje Ćurčić.

Ona pita šta Ministarstvo za selo ima da kaže na ovakvu odluku, koja direktno gasi škole po udaljenim mestima.

A šta kaže Ministarstvo prosvete?

Negativan trend u prirodnom priraštaju dovodi do smanjenja broja učenika, a taj višedecenijski trend se odrazio najpre na škole koje nisu u gradskim naseljima, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu prosvete, povodom zabrinutosti Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije da će nova Uredba Ministarstva koja propisuje da se nastava od 5. do 8. razreda može organizovati i u kombinovanom odeljenju, zatvoriti male škole.

Ministarstvo navodi i da mnoge škole koje nisu u gradskim naseljima, nisu „ugašene“ odnosno nisu obustavile proces nastave, već je došlo do promene statusa, gde je jedna škola prestala da bude samostalno pravno lice i postala izdvojeno odeljenje druge veće škole.

Ministarstvo podseća da je, kao i svake godine, školama uputilo Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama, gde su procedure jasno definisane.

Prema tim procedurama, direktori škola najkasnije do 8. avgusta treba da dostave nadležnoj školskoj upravi predlog za formiranje odeljenja za narednu školsku godinu, koji sadrži podatke o broju učenika u razredma kao i pregled broja odeljenja za matičnu školu i za svako izdvojeno odeljenje.

Ukoliko je reč o kombinovanim odeljenjima, takođe, potrebno je da dostave broj učenika po odeljenjima i razredima. Stručnim uputstvom predviđeno je da za „priznavanje“ manjeg broja učenika u odeljenju od propisanog, škola dobija saglasnost nadležne školske uprave.

Škola čiji zahtev odbije nadležna školska uprava, može radi ponovnog razmatranja da se obrati Ministarstvu u roku od pet dana od dobijanja negativnog odgovora nadležne školske uprave.

Ministarstvo takođe podseća da kontinuitet obrazovno-vaspitnog rada u školama sa kombinovanim odeljenjima ima dugu tradiciju u sredinama sa malim brojem učenika i navodi da je Zakonom o osnovnom obrazovanju između ostalog, propisano je da obrazovno-vaspitni rad od petog do osmog razreda može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju.

Zakonom je određen i broj učenika u takvim odeljenjima-kombinovano odeljenje sastavljeno od dva razreda može da ima 15 učenika, a odeljenje od tri ili četiri razreda do 10 učenika.

Lokalna samouprava nadležna je za donošenje mreže škola na njenoj teritoriji, dodaju u Ministarstvu.

Izvor: Nova S
PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll