ZAJEČAR – NISMO SPREMNI ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE

02. septembra 2020.

Na sastanku Graskog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika zaključeno je da nova školska godina nije dočekana potpuno spremno, kao i da ne postoji jedinstvena platfoma koja povezuje učenike i nasavnike u novom modelu rada koji je prouzrokovan epidemijom korona virusa.

Iz Unije sindikata prosvetnih radnika kažu da ponuđene platforme ne uključuju učenike i nastavnike zajedno, kao i da ne postoji jedinstveno mišljenje škola koju platformu treba koristiti. Oni takođe smatraju da dopisi koji škole dobijaju iz Ministarstva prosvete nisu dovoljno jasni.

“Smatramo da dopisi koji škole dobijaju iz nadležnog ministarstva o radu u novonastalim okolnostima moraju biti jasniji i precizniji kako ne bi ostavljali prostor za različita tumačenja. Takođe zahtevamo da se u saradnji sa Domom zdravlja u Zaječaru svakoj školi obezbedi jedno stručno lice tokom epidemije”, kaže Helena Vučić, predsednik sindikalne organizacije OŠ “Ljubica Radosavljević Nada”.

 

Ona je naglasila da se treba obratiti pažnja na ravnomernu raspodelu časova u školama.

“Svedoci smo da u pojedinim školama zaposleni godinama imaju fond časova preko norme, dok na drugoj strani imamo lica koja nemaju potpunu normu, a čak imamo i lica koja dugo čekaju na posao”, kaže ona.

Predstavnik Unije sindikata prosvetnih radnika u Zaječaru, Goran Manojlović, kaže da na teritoriji grada imamo evidentan broj pojave tehnoloških viškova.

“Kao i svake školske godine, broj odeljenja u Srbiji se smanjuje pa je na teritoriji grada i na teritorije školske uprave evidentna pojava tehnoloških viškova. Sastanak radne podgrupe, koju je formiralo ministarstvo je već održan i problem nekih tehniloških viškova je već rešen. Daljim aktivnostima nastojimo da rešimo preostale tehnološke viškove, kao i nepravilnosti koje smo ranije uočili, koje nećemo tolerisati i svaki vid nezakonitosti ćemo prijaviti nadležnoj inspekciji”, kaže Manojlović.
Unija sprs logo

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih konkursa

I Faza odobrenih radnih mesta

Prosveta ima reč

Website design: ATEC Technologies
Scroll