ZAOKRUŽI OBRAZOVANJE – KRUŠEVAC

30. marta 2022.

USPRSUNIJAKRUŠEVAC

KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU

I PROTEST PROSVETNIH RADNIKA

ČETVRTAK 31. MARTA 2022.

SA POČETKOM U 12 SATI

NA TRGU GLUMACA U KRUŠEVCU

  • Manji broj učenika u odeljenjima!
  • Povećanje zarada i vraćanje dugova!
  • Izmena zakonske regulative!PETICIJA UNIJE SPRS – SMANJENJE BROJA UČENIKA U ODELJENJU

POPUSTI ZA ČLANOVE USPRS

Unija sprs logo

PRAVNA SLUŽBA USPRS

PKU – Covid 19

PROSVETA IMA REČ

MOJA PRAVA – PREUZIMANJE

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – TEHNOLOŠKI VIŠAK

ZAHTEV ZA PREUZIMANJE – NEPUNO RADNO VREME

Jedinstvena lista tehnoloških viškova

Lista radnika sa nepotpunim radnim vremenom

Slobodna radna mesta

Odluke o raspisivanju konkursa na određeno i na neodređeno. Sporazumi o preuzimanju zaposlenih Rešenja o izboru kandidata

konkursi

V Faza odobrenih radnih mesta

IV faza odobrenih radnih mesta

III Faza odobrenih radnih mesta

II Faza odobrenih radnih mesta

I Faza odobrenih radnih mesta

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll