СМАЊЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

28. септембар 2023.

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ ПЕДАГОШКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Састанку одржаном 20. септембра 2023. године у Министарству просвете, а у вези предлога за смањење педагошке администрације у школама, присуствовали су представници Министарства просвете, ЗУОВ – а, инжењери који одржавају ЕС Дневник и представници репрезентативних синдиката.

Захтеви синдиката су разматрани по тачкама.

– Уочено је, a са тим су се сагласили сви присутни, да наставник нема обавезу и не треба да води документацију у писаном облику, електронски облик (ес Дневник) је довољан.

– Радиће се на доради ес Дневника. Документа, као што су Матичне књиге, разна уверења и потврде које се издају на крају године штампаће се из ЕС Дневника. Договорено је да представници синдиката доставе до 01.октобра предлоге докумената који би били обухваћени ЕС Дневником.Ђачке књижице би требало да остану по мишљењу представника Министарства просвете.

– Водила се подужа расправа на тему јединствених образаца за глобалне, оперативне припреме. После инсистирања представника Уније присутни чланови ЗУОВ – а прихватили су овај предлог.

– Није постигнут договор да ЗУОВ доставља школама готове планове.

– Облици начин вођења формативне оцене није разматран на овом састанку.

– У вези броја тимова у школама, представници министарства су констатовали да је обавеза школе да има само 6 тимова и да треба водити рачуна при изради Статута школе као и Годишњег програма рада. Инспекција при свом надзору често налаже школама да смање број тимова.

– Портфолио за наставнике остаје обавезан. Може у себи да садржи само основне податке, пар реченица.

– Портфолио није обавезан за све ученике, неки вид оваквог документа потребан је за ученике који раде по ИОП- у.

– Није постигнут договор о укидању Плана стручног усавршавања.

– Констатовано је да треба изанализирати постојеће обрасце за ИОП и направити корекције како не би било преклапања података.

– Правилнике о непосредној норми наставника у основној и средњој школи треба прилагодити и на томе ће се радити у наредном периоду.

– Вођена је дискусија о начину и обиму писања као и о роковима васпитно дисциплинских поступака. Нису постигнути конкретни предлози по овој тачки.

– Закључено је да ће се о обрасцима за праћење постигнућа у специјалним школама и школама за образовање одраслих разговарати на посебном састанку са представницима специјалних, уметничких и школа за образовање одраслих.

– Што се тиче оперативних планова допунске и додатне наставе прихваћено је да није потребно у августу предавати оперативне планове и никако исте радити унапред.

– Надлежни препознају проблем кратких рокова и трудиће се да Планове и програме достављају до јуна месеца. Пожалили су се на компликоване процедуре одобравања планова који се односе на дуално образовања.

Термин следећег састанка није заказан.

Очекујемо званични записник са састанка Радне групе за смањење администрације, који нам до данас није стигао.

Надамо се да ће се разговори наставити.

Руководилац Ресора за образовни систем Уније СПРС
Снежана Романдић Петровић
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll