ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ

24. октобар 2023.
ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Протоколом потписаним са Владом Републике Србије дефинисан је наставак рада Радне групе за основно и средње образовање и васпитање при Влади Републике Србије. Састанак је одржан 17. октобра 2023. године у Влади Републике Србије.
7. фаза запошљавања за радна места 30% и више упражњених до 31.12.2020.
Примарна тема овог састанка је била дефинисање критеријума и реализација увођења у радни однос на неодређено запослених, који дуго раде на више или 30% норме. Договорено је да репрезентативни синдикати и Министарство просвете заједно направе упутство за Раднe подгрупe при школским управама.
Уредба о коефицијентима 1. и 2. члан Протокола
Министарство државне управе и локалне самоуправе је припремило измену Уредбе о коефицијентима Министарство просвете ће у најкраћем року послати званичан одговор са потребним подацима, како би се уредба изменила и исплата кренула од јануарске зараде 2024. године.
Закони из области образовања
Закони из области образовања, договорени са синдикатима се налазе у скупштинској процедури и биће усвојени на наредном заседању Скупштине Републике Србије
Измене и допуне Посебног колективног уговора
Договорено је да представници синдиката и Министарства просвете одрже заједнички састанак на коме ће мапирати шта се може променити у ПКУ. Посебан акценат Унија СПРС је ставила на зараде за време годишњих одмора. Унија СПРС предложиће решење које ће бити повољније за запосленог од оног дефинисаног Законом о раду.
Администрација
Договорено је да сва смањења администрације, за која није потребна нека законска измена, буду припремљена до марта 2024. године. Договорен је састанак на коме ће Министарство просвете презентовати представницима синдиката постојеће опције извоза података из есДневника. На том састанку причаће се и о другим потребама за смањивање администрације као што су штампање различитих уверења и матичне књиге. Одређене промене које није могуће извршити из техничких разлога од марта 2024, биће од почетка наредне школске године (септембар 2024).
Додаци на плате за координаторе есДневника и људи који уносе податке у ЈИСП, ИСКР – у
Синдикати су предложили да запослени, који поред свог посла имају одговорност за унос података у ЈИСП, ИСКРА и ес Дневник системе имају додатну финансијску надокнаду од 10%. Министарство државне управе и локалне самопуправе је објаснило да ће ЈИСП постати саставни део пословања школа и појединачних радних места, те да ће различити запослени овај систем користити у складу са својим задужењима. Договорено је да Министарство просвете извуче податак везан за број људи који тренутно у систему ради на пословима координатора за есДневник. Преговори о овим додацима би требало да се воде када се буде преговарало о коефицијентима запослених од 4. до 6. степена стручне спреме дефинисаних Протоколом
Платни разреди
Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство финансија покренуће неопходне предрадње у смислу консултација, које треба да претходе ступању на снагу Закона о платама.КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll