ПЛАТФОРМА ЗА СПАС ОБРАЗОВАЊА

20. јануар 2024.

Платформу за спас образовања у Србији направили су декани Универзитета у Београду: проф. др Ива Драшкић Вићановић, декан Филолошког факултета, проф. др Горан Роглић, декан Хемијског факултета, проф. др Данијел Синани,    декан Филозофског факултета, проф. др ЗоранРакић, декан Математичког факултета, проф. др Велимир Шећеров, декан Географског факултета, проф. др Љубиша Станисављевић, декан Билолошког факултета,  проф. др Мирослав Кузмановић, декан Факултета за физичку хемију, проф. др Иван Белча декан Физичког факултета Београд, Друштво директора школа Србије и репрезентативни синдикати у образовању Унија синдиката просветних радника Србије, Синдикат образовања Србије, ГСПРС Независност и Синдикат радника у просвети Србије.

ПЛАТФОРМА ЗА СПАС ОБРАЗОВАЊА

Ми доле потписани, сматрамо да је стање просвете у Србији такво да држава, односно Влада Републике Србије мора да преузме пуну одговорност за поправљање овог веома важног питања за друштво и будућност нације. Изражавајући своју забринутост за садашњу ситуацију, желимо да учествујемо у делу одговорности за решавање нагомиланих проблема. Сматрамо да се без активног учешћа и помоћи државе стање не може поправити.
У том циљу предлажемо следеће:

1. Држава да преузме одговорност за образовање, као делатност од приоритетног јавног значаја нације и друштва
– Доношење нове, јасне и оствариве стратегије образовања. У изради стратегије неопходно је активно учешће свих чиниоца, који реализују образовне процесе у Србији;
– Сагледавање целокупног образовног система, од предшколског до високог образовања, као целине, која ће бити ефикасна, економична и доприносити да знање и образовање буду основни покретач развоја сваког појединца и друштва у целини. Потребна је измена планова, програма и стандарда, који се наслањају на традиционални концепт образовања у Србији.

2. Враћање достојанства и угледа наставничкој професији
– Значајно повећање плата запосленима у образовању. Плате би требало да буду 30 – 50 % веће од просечног личног дохотка у Србији, како би та професија била цењена и како би млади желели да буду наставници;
– Измена законске регулативе (заштита интегритета и ауторитета наставника).

3. Анимирање ученика за упис на наставничке факултете, кроз стипендије и подстицаје за упис најбољих кандидата
– Анализа недостатка наставника по предметима и регионима. Додела регионалних стипендија и након завршетка школовања повратак младих у своје средине, уз обавезу да одређен број година проведу у систему образовања;
– Решавање стамбеног питања запослених у образовању.

4. Медијска подршка
– Афирмација и промовисање наставничког занимања у медијима.
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll