АНАЛИЗА УРЕДБЕ И ЗАХТЕВИ УНИЈЕ СПРС

05. септембар 2023.

Дана 31. августа 2023. Влада Републике Србије усвојила је измену уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Према овој уредби мењају се коефицијенти за обрачун плате следећим радним местима у основним и средњим школама:

• Домар, кувар (V степен стручне спреме) са досадашњих 9.16 на 9.38;
• Административни, финансијско – књиговодствени радник, радник на одржавању музичких нструмената (IV степен) са досадашњих 8.62 на 9.36;
• Домар, возач, магационер, економ… (III степен стручне спреме) са досадашњих 7.82 на 9.34;
• Портир, кувар, сервирка, помоћни кувар, ложач…(II степен стручне спреме) са досадашњих 6.83 на 9.32;
• Спремачица (I степен стручне спреме) са досадашњих 6.30 на 9.30;
• Физички радник са досадашњих 5.99 на 9.28;

Са предвиђеним повећањем од 5,5% конкретне зараде би износиле:

• V степен стручне спреме – 42.676 динара,
• IV степен стручне спреме – 42.585 динара,
• III степен стручне спреме – 42.494 динара,
• II степен стручне спреме – 42.403 динара,
• I степен стручне спреме – 42.312 динара,
• Без квалификација – 42.221 динара.

Измене коефицијента се не односе на наставнике, и друге запослене у установама образовања изнад V степена стручне спреме.

Наставници (VII степен стручне спреме) могу очекивати основну плату (без других увећања) од 78.800 динара.

Подржавамо одлуку о изменама, јер је тиме решен дугогодишњи проблем и кршење закона, којим је помоћно особље у установама образовања добијало плату између 25.832 и 39.502 динара и где су школе примењивале корекције, како би запослени добијали плате, које су биле у висини законски одређеног минимума.

Не можемо да окренемо главу на чињеницу да је разлика између примања наставника и помоћног особља још више смањена, а требало би да буде у односу 1:2:3.

Просечна нето зарада за јун 2023. године износила је 85.539 динара, где долазимо до закључка да је плата наставника у односу на републички просек мања за 6.739 динара.

Корекцијом коефицијента са 17.32 на 19.32 плата наставника би достигла износ од 87.900 и тиме би била занемарљиво изнад просека. Управо за овај износ се очекује да ће бити износ просечне зараде у јавном сектору у септембру, након обећаних повећања.

Унија синдиката просветних радника Србије тражи од Владе Србије:

1. Повећање коефицијента запосленима у просвети од IV до VII степена стручне спреме за 2, (са 17,32 на 19,32), како би се изједначили са просечном платом у јавном сектору са посебним акцентом на повећање коефицијената административним радницима (повећан обим посла).

2. Повећање од 12% (са досадашњих 4%) за одељенске старешине.

3. Исплате заосталих Новогодишњих награда у висини од 50000 динара једнократно.

4. Кориговање начина обрачуна плате за време годишњег одмора (до сада је вршен обрачун на нивоу од 12 претходних месеци) на три последња месеца.

Руководилац Ресора за аналитику, финансије и чланство УСПРС
Мартин Михаиловић
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll