ЧЛАНОВИМА УНИЈЕ СПРС

19. октобар 2023.

ЧЛАНОВИМА УНИЈЕ СПРС

После потписивања Протокола са државом, Унија синдиката просветних радника Србије нашла се на удару бројних, који оспоравају рад синдиката. Са једне стране критике добијамо од оних, који се налазе на власти, а са друге од оних који би да дођу на власт. То значи да смо на правом путу и да се бавимо само оним стварима, које су део синдикалног деловања, без залажења у дневно – политичкa питања. Очигледно да им смета неко ко се транспарентно бори за боље образовање у Србији. Унија синдиката просветних радника Србије има тренутно преко 28 хиљада чланова, запослених у образовању у Србији, који јасно препознају ко је ко на синдикалној сцени.

Критике стижу и од назови синдиката, који оспоравају „синдикални рад“, а у досадашњој борби нису учествовали у креирању синдикалних захтева, већ су својом критиком давали покриће надлежнима да не прихватају оправдане захтеве Уније СПРС, бавећи се политиком.

Последњих месеци Унија СПРС интензивно је радила и ради на побољшању законских регулатива, услова рада и материјалног статуса запослених у школама широм Србије.

Преговори су започели практично након насиља над нашом колегиницом у Трстенику. Унија СПРС оштро је реаговала и донела је одлуку о потпуној обустави уз протесте, који су одржани у 47 градова и општина у Србији. Реакција просветних радника иницирала је формирање Радне групе од стране Министарства просвете, која је требало да донесе одређене закључке на иницијативу просветних радника. Очекивани закључци требало је да буду преточени у законску регулативу, измену Уредбе о коефицијентима и Правилника о финансирању у основним и средњим школама.

Јавна расправа о законима из области образовања у Београду, Новом Саду и Нишу није давала резултате и није водила ка решавању проблема. На предлог Уније СПРС било је неопходно повећати број стручних сарадника у школама, растеретити одељењске старешине, поједноставити начин вођења дисциплинских поступака у школама…

Министар просвете тврдио је да се ради на финансијској конструкцији, за коју нису сигурни да могу да обезбеде средства. Испоставило се да образовање у Србији није инвестиција, већ се деценијама третира као трошак.

На све апеле запослених остали су неми.

И десио се ,,Рибникар”.

Поново потпуна обустава рада просветних радника у Србији, на иницијативу Уније СПРС. Тек тада се и јавност пробудила.

Унија СПРС крајем маја, 2023. године, прави Платформу, након свеобимне анализе и предлога чланова, која чини основ и полазиште за све будуће преговоре и разговоре са надлежнима.

Школска година је нагло прекинута са немуштим и нејасним образложењем. Захваљујући запосленима у школама иако су услови и околности биле тешке, школска година је завршена без последица по ученике.

Било је јасно да је неопходно радикално изменити предлоге ЗОСОВ – а, како измене не би биле козметичке, већ суштинске.

Након сугестија јавности и синдиката, Влада Републике Србије је формирала Радну групу за основно и средње образовање у Србији, којој су репрезентативни синдикати изложили своје захтеве.

На састанку са представницима Министарства просвете, 8. августа 2023. године, уз посредовање представника кабинета председнице Владе Републике Србије, договорене су следеће измене:

– Синдикати су захтевали да се измене три става у оквиру члана 83., која се односе на евиденцију, коју води одељенски старешина и заједничко поступање у оквиру школе (одељенски старешина, стручни сарадници, Тимови). Све ово је неопходно у процесу појачаног васпитног рада, додатно прецизирати, тако да буде јасно да евиденцију за целокупно поступање не води само одељењски старешина, већ да сваки од учесника у оквиру школе има своје одговорности у процесу и вођењу евиденције. Министарство је дало предлог измене ових ставова, које подразумевају измену редоследа наведених ставова (2, 1, 3), као и допуну трећег става да евиденције воде одељењски старешина, стручни сарадници и тимови. Синдикати су се сагласили са предложеном изменом.
– Предлог синдиката је да се бројчана оцена из владања уместо од 5. води од 2. разреда, када и све остале. Предлог је прихваћен и налази се у Предлогу ЗОСОВ- а, који се налази у скупштинској процедури.
– Синдикати су захтевали да се омогући, за најтеже повреде, које обухватају и углед наставника, да се донесе решење без појачаног васпитног рада како ученик не би боравио у школи након учињених таквих повреда.
– Министарство је скренуло пажњу да је новим одредбама предвиђена могућност удаљавања ученика из образовног рада најмање 5 дана, а најдуже до окончања дисциплинског поступка. (Односи се на средње школе)
– На предлог синдиката регулисаће се употреба мобилних телефона у школама. Такође, нове одредбе Закона предвиђају да ће ЗВКОВ припремити стручно упутство за коришћење мобилних телефона у школама.
– Договорено је да ће се Правилником о оцењивању поново предвидети критеријуми за утврђивање оцене из владања, због чега је одлучено да се у ЗОСОВ уведе одредба да ће критеријуми за утврђивање оцене из владања бити прописани Правилником који доноси министар, као и поступање установе у правцу ученика који имају закључену јединицу из владања.
– На предлог синдиката договорено је да ће нормтив за број ученика у одељењу бити смањен са 30 на 28 ученика, оносно максимални број са 33 на 31 ученика. Примена ће се вршити за новоуписана одељења од школске 2024/2025. године.
– Претходна одредба, која се односила на специјалне школе је подразумевала 20 радних часова (преко 26 школских часова) непосредног рада. На предлог синдиката усвојена је измена која подразумева 24 школска часа непосредног рада и представља смањење у броју часова непосредног рада.

Наведене формулације су изводи из званичног Записника са састанка.

Измењени предлог закона налази се у скупштинској процедури.

Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије одржан је 16. августа 2023. године и осим формулисаних захтева, дат је мандат Председништву Уније СПРС да иницира заједнички наступ свих репрезентативних синдиката просвете у Србији. Незадовољни учињеним,од стране Министарства просвете Главни одбор Уније СПРС доноси одлуку о штрајку и протесту.

После разговора са представницима министарства пред сам почетак школске 2023/24 доносе се Правилници о финансирању основних и средњих школа, који враћају стручне сараднике у школе и омогућавају да свака школа има секретара и шефа рачуноводства са пуним радним временом.

Унија СПРС је у сваком свом захтеву упућеном надлежнима у Министарству просвете наводила неопходност сажимања и смањења обима педагошке администрације. Проблем администрације препознају и остали репрезентативни синдикати и укључују се у заједничку борбу.

Почетком септембра, 2023. године формира се радна група која ће се бавити обимом педагошке администрације.

Прикупљају се предлози из свих градских одбора УСПРС, и обједињени чине радни документ који се користи као полазна основа за преговоре.
После првог састанка у просторијама Министарства просвете констатовано је да:
– Није потребно водити педагошку документацију у писаном облику е – облик је довољан. (Извештај са састанка налази се на сајту Уније СПРС)
– Постојећи облик е Дневника је потребно изменити и прилагодити потребама наставе. На изменама е Дневника радиће се у наредном периоду. (Списак измена налази се на сајту Уније СПРС)
– Министарство просвете је тражило и добило предлоге синдиката о томе шта је све неопходно променити у постојећој верзији е Дневника.
– Влада Републике Србије се потписаним Протоколом обавезала да ће до марта 2024. године донети законска решења, која би пратила неопходне измене.

Након што Радна група за основно и средње образовање Владе Републике Србије није имала одговоре на питања финансија, представници синдиката инсистирају на састанку са онима који доносе одлуке у Србији.

На првом састанку у Влади од стране надлежних добијамо информацију, да је буџет у припреми. Издвојена су средства за ванредна повећања од 5,5%, а најављени буџет за 2024. годину неће моћи да поднесе ништа више од најављених 10 % за јануарску плату. Без обзира на активности које су запослени планирали – штрајк и протест, неће бити новца у поменуте сврхе. У буџету није предвиђен новац за повећање додатка за одељењске старешине у 2024. години.
Унија СПРС на захтев чланства усаглашава свој рад са осталим репрезентативним синдикатима. Озбиљна ситуација у школама после дешавања у текућој години намеће потребу удруживавања и обједињеног деловања свих актера на синдикалној сцени.

Проблеми у школама надилазе синдикална питања, али се синдикат препознао и наметнуо као фактор, који може и треба да обједини захтеве запослених.
Протест 26. септембра, окупио је незадовољне просветне раднике. Након тога поново добијамо позив из Немањине на додатне разговоре.

После бројних указивања на проблеме надлежни не налазе средства за поправљање материјалног положаја запослених у школама.

По завршетку преговора, под претњом штрајка, коначно пристају да се обезбеде средства и за одељењске старешине и наставнике са звањем. Дато је усмено обећање да ћемо републички просек достићи у 2025. години. На крају је ипак усаглашено да ћемо добити предлоге Владе Републике Србије у писаном облику.

На инсистирање синдиката све ове чланове дефинисаће обавезујући Протокол.

Први који неки синдикат потписује након 2012. године.

Значај писаног документа је потребно нагласити и због предстојећих најављених избора.

Инсистирали смо и успели у томе да се документ зове Протокол, који ће потписати држава и синдикати.

Овим документом држава се обавезује да договорено реализује, без обзира на то ко ће после избора чинити Владу Републике Србије.

Протоколом је предвиђено повећање коефицијената за одељењске старешине и наставнике са звањима. Исплате за ове две категорије почеће од јануарске плате 2024.

Прецизирано је да се држава обавезује да плата наставника на почетку свог рада буде једнака републичком просеку – рок 1.1.2025. године (најављена плата 950 еура)

Следеће године мењаће се и Уредба о коефицијентима, која ће исправити неправду према административним радницима и свим запосленима између 4. и 7. степена стручне спреме.

Конкурси ће бити одобрени за наредну фазу са процентом од 30 %, како би се запослиле колеге које раде у више школа и никада нису прескочили фамозних 50%.

Радна група за основно и средње образовање наставиће са радом несметано, како би решавала све проблеме у просвети.

Сматрамо да је све оно о чему смо преговарали пуних десет месеци било неопходно ставити на папир. Узели смо предах, ставили запету и покушали да постигнуто преговорима и набројано преточимо у документ – Протокол, који ће обавезати државу да договорено и реализује. Пратићемо и учествоваћемо у раду на усвајању закона, уредби и смањењу администрације. Овим радом даћемо свој допринос, али ћемо бити спремни и да преговорима добијено, уколико не буде реализовано у дефинисаним роковима, одбранимо синдикалном борбом.

Често се заборављају и тековине синдикалне борбе, чије бенефите смо преточили у законску регулативу!

Посебни колективни уговор, потписан од стране репрезентативних синдиката и државе, након штрајкова и протеста просветних радника омогућава нам исплату путних трошкова, јубиларних награда, солидарне помоћи.

Најважнија ствар ПКУ је заштита статуса запослених – преузимање. Преузимање технолошких вишкова кренуло је 2009. године. На инсистирање УСПРС промењен је ПКУ 2015. – Преузимање радника са непуним радним временом. Од 2015. године од када је заживео информациони систем, до сада преко 35808 наших колега је преузето. Поред збрињавања наших колега – огроман новац уштеђен је овом рационализацијом.

На предлог Уније СПРС измењена је додатно законска регулатива 2017. године. Формиране су Радне подгрупе у оквиру Школских управа и Радна група при Министарству просвете. Представници синдиката радом у поменутим групама доприносе заштити права радника.

У многим срединама формирана је неформална Листа Ц – радници који дуго раде на местима на одређено време

На иницијативу Уније СПРС расписани су конкурси за ове раднике. Штитећи интересе технолошких вишкова и радника са непуним радним временом, успели смо да у шест фаза запослимо 17186 колега, који су радили на одређено време.
Тренутно радимо на прикупљању података за упражњена радна места до 2020. године. На иницијативу Уније СПРС, уместо 50%, сада је проценат ангажовања смањен на 30%. Овом нашом активношћу покушаћемо да осим рада на преузимању радника за школску 2023/2024. годину (до сада преузето 1890 колега од 25. августа 2023. године) омогућимо пријем оних који раде у више школа и никада нису засновали радни однос у школама.

Покренули смо иницијативу да се раде измене и допуне ПКУ, са циљем обрачуна зарада за време годишњег одмора у корист запослених и за почетак преговора око платних разреда.

Синдикални рад се не води на друштвеним мрежама и у медијима.

Унија синдиката просветних радника Србије следеће године слави јубилеј.

Наредне године биће 25 година од формирања тренутно највећег и најборбенијег синдиката у основним и средњим школама у Србији. Реализовали смо велики број штрајкова, протеста, акција. Штитили смо интересе запослених на свакодневном нивоу кроз рад са надлежним инспекцијама и у судским споровима.

НАСТАВЉАМО И НАСТАВИЋЕМО СВОЈУ БОРБУ УЗ ЈЕДНУ НАПОМЕНУ.

УНИЈА СПРС, ПОРЕД СВОЈИХ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ ПОКРЕЋЕ АКЦИЈУ ДА ПРАВА ИЗБОРЕНА СИНДИКАЛНИМ ДЕЛОВАЊЕМ И ПОТПИСАНА СА ДРЖАВОМ, ОД САДА ВАЖЕ САМО ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА!

У Београду 19. октобра 2023.
Добривоје Марјановић
Председник Уније СПРС
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll