Допис МПНТР-а

02. мај 2020.

Допис МПНТР-а
ДИРЕКТОРУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПРЕДМЕТ: Привремено ангажовање особља на хигијенско-техничким пословима из средњих школа на пословима у предшколским установама у складу са мерама за нормализацију стања током епидемије Корона вируса

Поштована/-и,

У циљу омогућавања несметаног покретања процеса привреде, трговине и осталих делатности у наредном периоду, а у складу са одлукама надлежних тела Владе Републике Србије, потребно је омогућити рад предшколских установа за децу родитеља који су радно ангажовани.

Да би се у још увек епидемиолошки осетљивом периоду омогућио безбедан рад предшколских уистанова, потребно је појачати хигијенске мере у целом објекту уз чешћу примену мера текуће дезинфекције простора, површина и предмета, због чега је потребно додатно ангажовање особља на хигијенско-техничким пословима.

Dopis mpntr-a

 

Анализом података које су доставили директори ПУ о запосленима на овим пословима констатовано је да недостаје довољно техничког особља јер су ангажовани у ЦОВИД центрима, а с обзиром да ће средње школе радити са мањим капацитетом (разредни испити, матурски, пријемни), донета је одлука да се део техничког особља из средњих школа привремено распореди у предшколске установе које су на територији исте или најближе ЈЛС. Све неопходне противепидемијске мере, као и активности превентивне-здравствене заштите запослених за време рада у предшколским установама биће у надлежности директора одређене предшколске установе.

У приложену табелу треба да унесете укупан број особља на хигијенско-техничким пословима, као и број особља које можете привремено распоредити на послове у одређеној предшколској установи. При утврђивању броја запослених који се могу привремено распоредити на послове у предшколским установама треба имати у виду године живота и здравствени статус (без хроничних болести, да нису у здравствено осетљивим групама, да немају више од 60 година и др.).

Тражене податке треба да доставите на мејл надлежне школске управе најкасније 4. маја 2020. године до 9 сати.

По прибављању података из свих средњих школа, школске управе ће учинити доступним податке директорима предшколских установа којима је потребно појачање у броју техничког особља, а они ће вас контактирати за даље договоре око ангажовања запослених из Ваше установе, које треба да почне најкасније 11. маја 2020. године.

Имајући у виду хитност поступања, молимо да, без одлагања, доставите тражене податке.

Срдачно,

Министарство просвете, науке и технилошког развоја
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll