Има ли пилота у авиону!?

10. јул 2020.

САOПШТЕЊЕ УСПРС ПОВОДОМ САОПШТЕЊА МПНТР

ИМА ЛИ ПИЛОТА У АВИОНУ!?

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 22. јуна објавило Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама у школској 2020/2021. години, број 610-00-00381/2020-15.

Ima li pilota u avionu

Дана 7. јула, Министарство просвете је издало Саопштење које се односи на додатна појашњења.

У њему се каже: „У школској 2020/2021. години групе за обавезне изборне предмете формираће се као и у претходној школској години. То значи да ће се донето Стручно упутство за формирање одељења и група за 2020/2021. годину примењивати тако што ће се величина група за верску наставу и грађанско васпитање одобравати већ у првом степену, на нивоу школских управа тако да се обезбеди да највећи број ових наставника задржи постојећу норму, односно да се не смањује број одобрених група.“

Овакво појашњење/објашњење, отвара следећа питања:

1. Уколико се стручно упутство није мењало, откуд потреба за Саопштењем, односно зашто се наводи да ће групе верске наставе и грађанског васпитања (изборни програми) остати на истом, као и претходне школске године?!

2. Шта је са групама другог страног језика (изборни програм) односно да ли ће се „кола сломити“ на овим наставницима? У Стручном упутству се помињу само обавезни изборни предмети грађанско васпитање и верска настава, да ли то значи да ће се смањити број група, а самим тим и извршилаца, код другог страног језика?

3. Шта је са слободним наставним активностима (шах, хор и оркестар, чувари природе, цртање, сликање и вајање….)?

Питање за милион долара ипак је, да ли Министарство просвете сме себи да допусти да пише саопштења која нису заснована за законским одредбама?

Наиме, чланом 60 ЗОСОВ-а прописана је садржина планова наставе и учења у основном и средњем образовању и васпитању, став 1. прописује:

1. Листу обавезних предмета и изборних програма и активности по разредима;

2. Укупан годишњи фонд часова по предметима, програмима и активностима;

3. Недељни фонд часова по предметима, програмима и активностима.

Ставом 3. истог члана, дефинисано је: „Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско васпитање и други страни језик.“

Чланом 60. ставом 5. дефинисано је: „Школа је дужна да обезбеди остваривање обавезних физичких активности за све ученике, као и да понуди листу активности за које се ученици опредељују у складу са својим интересовањима.“

И зато идемо поново. Ако сте ви помешали термине, планове и програме, ми нисмо. Читамо са разумевањем, да не постоји ама баш никаква могућност да се нешто односи на грађанско васпитање и верску наставу, а не на други страни језик и остале слободне наставне активности!

Закон би требало да штитите, а не да га накарадно тумачите! Претите људима, је л то ваш посао!? Можда ипак треба отпуштати, а све време говорити о идили српског школства.

Дакле, авион је ту, али чини се да њиме нико не управља!

Чекамо пилота, даља појашњења, наредна саопштења, писаније, губљење времена… а само је требало преписати нешто из прошлог јуна! Или ипак не!?

У Београду, 7. јула 2020.

Председник Уније СПРС, Јасна Јанковић
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll