ИНФОРМАЦИЈА О ОДОБРАВАЊУ КОНКУРСА

11. јануара 2021.

Бранку Ружићу, министру просвете, науке и технолошког развоја

Предмет: ИНФОРМАЦИЈА О ОДОБРАВАЊУ КОНКУРСА

Поштовани,

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 17.11.2020., а у вези са расписивањем 30 приоритетних конкурса за радна места у школама, радне подгрупе у школским управама су анализирале и одобриле поменуте конкурсе крајем новембра 2020. године. Од тада, до овог момента не знамо шта се надаље дешавало и да ли ће се процедура наставити.

Молимо Вас да нас информишете о статусу тих конкурса.

С обзиром да је дошло до измене законске регулативе укидања Забране запошљавања у јавном сектору, од  јануара 2021. године, било би неопходно да у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, пошаљете јасне инструкције радним подгрупама на који начин ће се конкурси у просвети надаље одобравати.

Све ове информације су нам неопходне, тичу се запослених и претпостављамо да нису тајна, те Вас молимо да нам их доставите писменим путем.

У Београду, 11. јануара 2021.

Председник Уније СПРС, Јасна Јанковић
ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УСПРС

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll