ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПКУ – АНЕКС

09. новембар 2022.

Репрезентативни синдикати у области просвете на нивоу Републике Србије: Унија синдиката просветних радника Србије, Синдикат образовања Србије, Грански синдикат просветних радника Србије „Независност” и Синдикат радника у просвети Србије и Влада РС, 21. октобра 2022. године, закључили су измене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Ове преговоре је пратила негатива атмосфера током преговарања, на тренутке и непријатељска. Поједина министарства су се мешала у формулисање и захтевала промену чланова чланова ПКУ, који нису њихова ингеренција. На крају прдставници министарства финансија се нису сложили да запослени имају право на две врсте помоћи које постоје у ПКУ за здравство и предшколце.

Неке од измена и допуна одредби Посебног колективног уговора  је  плаћено одсуство од два радна дана за полазак детета у први разред основне школе.

Запослени у просвети ће имати право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци, ако је спреченост за рад проузрокована малигним обољењем.

Многи просветни радници су се суочавали са проблемима приликом наплате путних трошкова на релацији где нема организованог јавног превоза. Овај проблем је решен изменом члана 26. Посебног колективног уговора  односно додавањем става који прописује да се при утврђивању стварних трошкова превоза узима цена карте за сличну релацију.

Анексом ПКУ-а је предвиђена и обавеза послодавца да запосленом, по основу солидарности, исплати помоћ у случају  рођења или усвојења детета запосленог – у висини једне месечне просечне зараде без пореза и доприноса.

Предвиђена је и јубиларна награда за 40 година остварених у радном односу у висини од две и по просечне плате.

Број бодова за учешће на такмичењима је равноправно распоређен у складу са нивоом такмичења.

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом делимично или у потпуности престала потреба, Имовно стање и Број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година старости,  постају допунски критеријуму  који ће се користити за бодовање више запослених који остварују исти број бодова.

Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика објављен је у  „Службеном гласнику РС“ бр. 123 од 04.11.2022.године, а ступа на снагу  дана 12.11.2022.године.

ИНФО УСПРС
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll