ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ОДРЖАНОГ 1. АПРИЛА 2024.

02. април 2024.

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ОДРЖАНОГ 1. АПРИЛА 2024.

На захтев репрезентативних синдиката, одржан је састанак у просторијама Министарства просвете на тему смањења педагошке администрације и пратећих измена електронског дневника. На основу договора са Радне групе за основно и средње образовање Владе Републике Србије, а у складу са потписаним Протоколом, на састанку је договорено да се изврше следеће измене у електронском дневнику:

– Активности у формативном оцењивању биће обједињене и понуђене у падајућој листи унутар електронског дневника. Синдикати су у складу са договором понудили пет формулација активности. Док се не испуне технички услови формативно оцењивање (дефинисано Правилницима о оцењивању) је довољно водити у електронском дневнику у складу са упутством Министарства просвете од 2. априла 2020. године.

– Напомене са часа, као и владање ученика учиниће се доступним родитељима. Мере које су изречене ученику требало би да буду видљиве наставницима који му предају.

– Предлог репрезентативних синдиката је да се у електронски дневник унесу очекивани исходи по предметима, због лакшег описивања постигнућа уз могућност додавања активности.

– У склопу електронског дневника потребно је да се формира посебан део у коме ће се налазити обједињена евиденција, коју наставник води у разреду и разредима. Систем електронског дневника треба да аутоматски повлачи податке о сваком упису оцене или активности. Овај део електронског дневника би сачињавао „Педагошку свеску“ наставника. Омогућиће се штампање образаца на крају школске године. Матичне књиге штампаће се по новом моделу од школске 2024/25. године.

– Синдикати су упознали представнике Министарства да у току рада на терену и приликом редовних контрола по школама саветници мимо важећих законских процедура потражују “Педагошке свеске” у писаном облику и да траже извештаје, које по новим актима нису предвиђени.

Представници Министарства просвете ће о томе разговарати са руководиоцима школских управа, како би се ове „нејасноће“ на терену отклониле.
Влада Републике Србије у техничком мандату не може да потпише уговор за материјална средства, којим се одржава електронски дневник. Потписивање уговора би требало да се деси одмах након формирања нове Владе Републике Србије, чиме би се отклониле све техничке недоумице потребне за испуњење смањење администарције договорене на основу потписаног Протокола.

У Београду 2. априла 2024.
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII a Фаза одобрених радних места 30 – 50%

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll