КО РАЗУМЕ СХВАТИЋЕ!

18. август 2020.

На састанку одржаном 13.8.2020. године, у Министарству просвете науке и технолошког развоја, тражено је:

 • Да се набаве маске за све запослене у школи (најмање 2 комада дневно). (Представници МПНТР су рекли да ће то бити надлежност локалних самопуправа. Њихов предлог је да школе израде платнене маске са логом школе. На питање ко ће то да финансира, није било одговора.)
 • Да се запослени који су ризична група (или који у заједничком домаћинству имају члана који је ризична група), наставу држе онлине, осим ако се другачије не изјасне. (Младен Шарчевић је одговорио да је то могуће само ако је уведено ванредно стање.)
 • Да се обезбеди сапун и топла вода за све запослене и ученике (Опет надлежност локала).
 • Да се у градовима који немају пијаћу воду (на пример Зрењанин), обезбеди већа количина дезинфекционих средстава (Локална сампуправа).
 • Да се чисти и тастатура рачунара.
 • Да се поштује ЗОСОВ и да се тако праве задужења за 40-очасовну радну недељу.
 • Да се сваки преконормни рад плати.
 • Да се смањи број ученика у одељењу на максимално 24.
 • Да наставни планови буду усклађени на нивоу Србије.
 • Да се повуче упутство о формирању одељења за школску 2020/2021.
 • Да се, уколико буде онлине наставе, запосленима надокнаде трошкови које имају за
  интернет и мобилне телефоне.
 • Да се за школе обезбеди, на основу броја ученика, довољан број бесконтактних топломера. На састанку смо од Младена Шарчевића чули:
 • Да Стручна упутства нису „Свето писмо“ и да се могу мењати.
 • Да су директори школа одговорни за организацију и реализацију наставе.
 • Да се настава неће оодвијати онлине и да се платфпрме неће кпристити, осим у случају
  повећања броја заражених.
 • Да ће се снимати емисије и да ће бити емитпване на РТС-у.
 • Да неће бити држаое истих наставних јединица два пута, псим наставника разредне
  наставе.
 • Да ће једна група ђака слушати наставу у шкпли, а друга кпд куће.
 • Да ће се чишћеое шкпла пдвијати кап и дп сада.
 • Да ће Стручна упутства важити самп у септембру 2020.
 • Да ће се мењати задужења у оквиру 40-часовне радне недеље и да ће се 4 часа
  непосредног рада са ученицима превести у часове наставе.
 • Да ће технолошки вишкови, ако то желе, бити укључени у наставу.

Упозорили смо:

 • Захтев који се односи на величину учипнице (64 m2) у великpм брoју шкoла није примењив.
 • Немогуће је на основу овог правилника организовати рад у школама и направити распоред.
 • Практично је немогућ рад наставника који раде у две и више школа.

Још је наглашено:

 • Неће се снимати часови за све предмете. За предмете за које нема снимања часова, наставници ће слати ученицима материјал са часова електронском поштом.
 • 22% деце до 12 година нема ко да чува, па ће бити организовао продужени боравак.
 • Много тога је речено, али готово ништа није договорено.
 • Оно што је на састанку изговорено, није у складу са оним што је предвиђено Стручним упутствима.
 • Младен Шарчевић је најавио нови састанак за 14 дана.

С поштовањем,

У Зрењанину, 18.августа 2020.

Звонимир Јовић, Потпредседник Уније СПРС
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII a Фаза одобрених радних места 30 – 50%

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll