МИШЉЕЊЕ УНИЈЕ СПРС – КОНКУРСИ

01. децембар 2021.

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ БРАНКУ РУЖИЋУ

МИШЉЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА РАДНА МЕСТА УПРАЖЊЕНА ДО 31.12.2019 године

На основу иницијативе Уније синдиката просветних радника формиране су радне групе за праћење ангажовања запослених у образовању и њихов рад је препознат у законској регулативи.

До данас је од тада извршено 28911 преузимања наших колега, који су постали технолошки вишак или су радници који су засновали радни однос са непуним радним временом. Ове школске године је до сада извршено 3288 преузимања.

Адекватним радом свих актера на терену омогућено је до сада да се изврше огромне уштеде у буџету, али да се истовремено и прими путем конкурса кроз пет фаза запошљавања 14373 нових колега.

На састанку Радне групе за праћење ангажовања запослених у образовању при Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржаном 25.11.2021. изнет је предлог о расписивању конкурса за пријем у радни однос на радна места упражњена до 31.12.2019. године (тзв шеста фаза запошљавања у просвети).

У претходном периоду (реализовано су 4 ), а одобрена је пета фаза запошљавања, која још није завршена. Расписивањем и пријемом у радни однос из пете фазе запошљавања за радна места упражњена до 31.12.2018. године за 50 % и више неће бити завршен процес пријема у радни однос. Лица са непуном нормом, која буду примљена на непуно радно време, стичу право да аплицирају на упражњена радна места и то ће бити актуелно у наредних неколико месеци.

Реално сагледавајући стање у систему Унија СПРС је става да би се могло кренути са прикупљањем података за радна места упражњена до 31.12.2019. године са 100 % радног времена. Уколико се процени да се пријемом нових радника неће угрозити технолошки вишкови, радне подгрупе при Школским управама би давале сагласност за поменуте конкурсе, по већ устаљеној процедури.

Сматрамо да би било неопходно да се прикупе подаци и за радна места упражњена пре овог датума, а која због техничких пропуста нису евидентирана и нису одобрени конкурси.

За радна места упражњена до 31.12.2019. године са 50 % радног времена сматрамо да је могуће расписивати конкурсе тек након почетка школске 2022/23. и распоређивања запослених за чијим је радом престала потреба.

Инсистирамо да се одмах нађе решење за колеге које раде у више школа и никако да добаце до фамозних 50 %. Доћи ћемо у ситуацију да ће остати без посла због захтева за преузимањем људи који су касније запослени кроз фазе запошљавања.

У Крушевцу 1. децембра. 2021.

Члан Председништва Уније СПРС

Добривоје Марјановић
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll