МИСТЕРИЈЕ У ПЕТ ДО 12

14. јун 2022.

Како би се обезбедио напредак великог система, попут просвете, људство би требало да буде системски распоређено по нивоима знања и компетенцијама. Нажалост, ми смо одавно у ситуацији да „вриштимо“ због бесмисла који нам се намеће од стране просветних власти.

Последњег дана маја 2022. године, из канцеларије помоћника министра др Милана Пашића, школама је послат/прослеђен допис Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања о обавези школа да спроведу тестирање ученика 4. и 7. разреда. Прва велика мистерија је због чега им је важно да се ученици тестирају, а не планирају да изврше обраду добијених резултата? Ако се већ спроводи стандардизовано тестирање ученика на нивоу државе, логично је и да аутори тестова прикупљају њихове резултате и дају анализу. Али не!

Посао Завода радиће предметни наставници за ученике 7. разреда и учитељи за ученика 4. разреда, на конкретном наставном часу. Тако ће све остати на нивоу школа.

Тестирање ученика 4. разреда… Иако је по последњем таквом тестирењу у Србији, заживела континуирана, евалуативна пракса у свим школама, да на крају сваког разреда ученици имају завршне тестове из већине наставних предмета, а на почетку разреда иницијалну проверу, на основу којих се врши даље планирање рада, не и оцењивање, из ЗВКОВ-а су се досетили да им ове године додају и „годишње“ тестове. Резултат тог тестирања треба да покаже да ли су остварени исходи учења посматрано кроз образовне
стандарде постигнућа за крај првог циклуса, који датирају из 2011!?!

Ученици 7. разреда моћи ће да бирају један наставни предмет између пет понуђених, који су уједно обухваћени и завршним испитом. Пошто се наводи да ће ученици тако стећи увид у структуру „могућег“ будућег комбинованог теста, поставља се питање да ли из МПНТР-а размишљају о могућности укидања оваквог комбинованог теста? С обзиром да се ученици за предмет опредељују у складу „са својим афинитетима и планираним даљим током школовања“, зашто онда неко од њих не би полагао тест из технике и технологије, информатике и рачунарства, музичке или ликовне уметности? Показетељи пробног тестирања за ученике 7. разреда произилазе из образовних стандарда постигнућа из 2010. године!?!

Ево још једне мистерије! За нама је остала деценија великих и значајних промена, иновација и унапређивања, како програма наставе и учења, тако и самог процеса учења и услова у којима се одвија. Током те деценије, просветни радници су оптерећивани до изнемоглости, а није било поштеђено ни помоћно и техничко особље. На крају те деценије ми се и даље позивамо на стандарде из 2010. и 2011. године.

И тако, док надлежни копирају и преносе, нас опет очекује дистрибуција штампаних материјала (десет година након започињања процеса дигитализације) и обезбеђивање максималних безбедоносних мера да се случајно неки од тих тестова за ученике 4. и 7. разреда не нађе у јавности; подизање на ноге комплетног наставног и ненастовног особља који ће дежурати и бити ангажовани као прегледачи, иако су већ задужени и у највећем раде на припреми реализације Завршног испита; израда посебних питања и за ученике 4. и 7. разреда који раде по ИОП-у 2; и тако даље и тако даље…

Све то за плату од око 10 000,оо испод републичког просека и као по обичају, у 5 до 12. Молимо надлежне, да ове године изузму тестирање ученика 4. и 7. разреда, како бисмо могли да останемо посвећени оном што је већ планирано за ову наставну годину, као и организацији и спровођењу Завршног испита за осмаке. Поменута тестирања могу се померити и за наредну школску годину, када је могуће и унапред их планирати и спровести на начин да дају квалитетну повратну информацију, која ће бити од користи и нама и нашим ученицима, али и Министарству просвете.

Ако већ неће, онда нека одвоје новац за преконормни рад наставног и ваннаставног особља, пошто ће сви они сада бити ангажовани на спровођењу три, уместо једног испита међу основцима, која би требало да буду од националног значаја!

Дакле, новац, господо, а ми се рада не бојимо!

У Краљеву, 14. јуна 2022.

портпарол Уније СПРС, Марија Стошић
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll