Пиров почетак

24. август 2020.

Догађај који је до сада у историји био познат као Пирова победа, постаће почетак нове школске године у Србији према Стручном упутству о организацији и реализацији образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/21. години. Битка у којој је постигнута фамозна Пирова победа одиграла се у старом веку. Историчари тога времена сведоче да је епирски краљ у тој бици заиста претрпео огромне губитке, а када су га након сумњиве победе ласкавци из његове свите почели хвалити и славити као великог тријумфатора, Пир је, наводно рекао: ,,Још једна таква победа и ми смо пропали.“

,,Стручно упутство којим се ближе уређују начин планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада основне школе и то непосредног као и образовно-васпитног рада путем наставе на даљину, као и модели који ће се примењивати у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације у складу са мерама и препорукама надлежних
институција и органа, ради обезбеђивања и заштите здравља ученика и запослених, према коме ће школе организовати образовно-васпитни рад у складу са овим упутством уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде таква да постоји опасност по здравље ученика и запослених и на снази су одговарајуће препоруке и мере надлежних институција и органа
усмерене за заштиту здравља становништва и спречавање ширења инфекције”, дефинисано је јасно и недвосмислено колико и сви претходни редови овога пасуса који су из њега наведени.

Елем, Предмет и примена стручног упутства, само су прво поглавље његовог садржаја од укупно пет, колико их је стало на седамнаест ситно писаних страна. С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, a сваки дан је троцифрени број новозаражених у Републици Србији, школска година 2020/21. ће почети према овом Стручном упутству. Како ће се
организовати образовно-васпитни рад у нултом разреду овим упутством није предвиђено или је изузето. Тек, Завод за унапређивање образовања и васпитања, на основу иницијативе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у складу са Законом, припрема посебан програм основног образовања и васпитања који ће примењивати све основне школе на територији Републике Србије у школској 2020/21. години. Стручно упутство, такође, има свој правни оквир, којим се ближе одређују начин планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада основне школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, тако да су се доносиоци поменутог упутства и правно
осигурали ко ће бити одговоран ако нешто крене по злу, а да то ни у ком случају не могу бити они који су Стручно упутство прописали. У складу са Законом, а на основу Посебног програма час траје 30 минута. Образовно-васпитни рад планиран је кроз непосредни рад и наставом на даљину. Настава на даљину у школи, посебан је облик организације
образовно-васпитног рада у наредној школској години, којим ученици стичу основно образовање и васпитање на начин који обезбеђује остваривање тако што се један део наставе и учења остварује путем наставе коју установа основног образовања организује користећи савремене информационо-комуникационе технологије за учење у ситуацијама у којима ученик није у могућности да похађа редовну наставу, непосредно у простору школе. Организација наставе на даљину и наставе путем Јавног медијског сервиса Србије биће оно што је већ виђено за време ванредног стања и у многоме критиковано од стране наставника, родитеља и ученика. Наметање старих решења у новој школској години, која су се показала као недовољна, наводи на сумњу да се у погледу савремене информационо- комуникационе технологије нисмо помакли даље од телевизијских часова.

Јасно је да без онлајн наставе нема наставе на даљину и да телевизијски часови то свакако нису. То што сваки дан гледате на телевизији како кува Џејми Оливер, не значи да ћете кувати као он. За разлику од наставе на даљину која не нуди ништа ново, новине у остваривању наставног процеса односе се на образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на даљину. Настава у школи организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција у школском простору. Број ученика који истовремено бораве у школи не сме да пређе 50% укупног броја ученика у школи. Пошто су стигле опречне препоруке од стране надлежних органа и институција које се односе на безбедност и здравље ученика и запослених, доводе се у сумњу предложени кораци и њихово спровођење. Када су у питању заштитне маске и даље је нејасно да ли су довољне памучне или су потребне искључиво трослојне хирушке. Такође је дискутабилно и држање физичке дистанце, јер осим мале квадратуре учионица и кабинета, која је посебно у школама новије градње, не већа од 40 метара квадратних, а према предложеним мерама треба обезбедити 4 квадратна метра по детету, то значи да у једној таквој учионици за време непосредне наставе може боравити 10 ученика. Према томе, одељења која имају у просеку 25 и више ученика аутоматски морају да се деле у три групе. Ту је и добро познати облик дечјег понашања у коме она не умеју да раздвоје физичку од социјалне дистанце. Колико је реално очекивати да деца за време школског одмора у дворишту стоје као колонија пингвина, јер једино је њима својствено да се сваки у колонији налази на истој и тачној удаљености од свог комшије.

Конкретна упутства која се односе на наставнике и одељењске старешине више су од упутства. Глаголима: планира, припрема, остварује, настоји да, извршава, реализуј, води, одмерава, прати и вреднује, доприноси, стара се, упозорава, сарађује и пружа, наведен је подугачак низ обавезујућих радњи у несвакидашњим околностима које се осим на наставни процес односе и на константну одговорност за ученичку и личну здравствену безбедност. Питање одржавања хигијене у просторијама, такође се доводи у питање, јер је наведено да не може бити рутинско. Системско чишћење са постојећим бројем помоћног особља и средствима која су у ту сврху опредељења од стране локалних самоуправа, може бити само оскудно. Познато је да су убрусе и течни сапун до сада обезбеђивали родитељи. Разматрањем Стручног упутства стиче се утисак да су се његови доносиоци стручно оградили од било које врсте одговорности када је у питању наступајући почетак школске године. Сакривени иза одлуке родитеља да ли ће своме детету дозволити да похађа наставу у школи, безбедно дистанцирани од одељењских колектива и потпуно неупућени у прилике у којима школе морају да организују непосредну и наставу на даљину, стручњаци Кризног штаба и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, јасно нам стављају до знања да су школе и запослени у њима задужени за организацију почетка школске године и одговорни да се све одвија према предвиђеном упутству. Ако је помрачење опште здравствене ситуације требало да осветли оно за шта се Унија синдиката просветних радника Србије годинама уназад залагала, као што су смањење броја ученика у одељењу, формирање група за изборне предмете са мањим бројем ученика, увођење платних разреда на основу којих би се у новонасталим околностима јасно дефинисао радни учинак и зарада запослених, као и укрупњавање норме запослених, којим би се сада омогућило лакше формирање распореда часова и организација рада школа, онда би то недвосмислено била Пирова победа. Да почетак школске 2020/21. године не буде наша пропаст, дајте да медицински део Кризног штаба без ласкања и улизивања каже шта да предузму одоговорни у циљу здравствене безбедности ученика и
запослених. Да не бисмо имали март у септембру, молимо за јасна упутства и процедуре којих ћемо се држати!

У Чачку, рук. Ресора за образовни систем

Весна Јеротијевић
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII a Фаза одобрених радних места 30 – 50%

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll