Подизање грађанске иницијације

05. септембар 2022.

Подизање грађанске иницијације путем медијалних порука – „Digital Storytelling“

У периоду од 23. 8. 2022. до 29. 8. 2022. године у Београду се одржавао тренинг програм „Stories That Matter“ у организацији центра „Maks vzw“ из Белгије и „Vega YC“ из Србије. Програмом обуке је обухваћено 30 наставника из Србије и Белгије.

Програм обуке је у основи усмерен на јачање компетенција запослених у образовању у области грађанске и друштвене одговорности, јачање и развој дигиталних компетенција, комуникационих и социјалних вештина, одговорног односа према здрављу и околини.

Кроз програм обуке полазници су учили да креирају дигиталне медијалне поруке, кроз које се изражавају ставови, убеђења, потребе и слично, што произилази из грађанске, односно друштвене, социјалне иницијативе за обезбеђивање и стварање друштва у којему се уважавају и поштују сва људска права. Предложени метод рада у изради дигиталних медијалних порука је „причање прича“ (storytelling) кроз које се преноси снажна порука на циљну групу, износи се проблем, нуди решење и снажно позива на акцију. Циљна група је заправо популација која може ту поруку прочитати на очекивани начин и одазвати се да учествује у променама (акцији).
„Digital Storytelling“ (DST) је метода која се користи још од давне 1990. године, а у намени побуђивање грађанске свести по питању различитих друштвених тема (глобално загревање, загађивање природе, сиромаштво, миграције, инклузија, здравље, образовање и друго) и с циљем стварања емпатије и укључивања појединца (примаоца поруке) у акцију заједничког решавања проблема.

Међу полазницима програма обуке била је и Марија Стошић, портпарол УСПРС.
Током програма полазници су имали задатак да изаберу једну од тему, за коју се лично залажу и у оквиру које позивају људе да формирају дубље промисли, осете емпатију и подрже њихов изазов, у смислу стварања грађанске иницијације којом се обезбеђују одређена индивидуална/друштвена реаговања у односу на приказани проблем/тему.

Имајући у виду актуелна дешавања у образовном систему и залагања чланова Уније синдиката просветних радника Србије за обезбеђивање једнаких услова школовања деце без обзира на њихову демографску припадност, на тип насеља у оквиру кога школа постоји и обавља своју образовну – васпитну делатност, Марија се определила за тему школовања деце у руралним подручјима у оквиру које се изразила кроз два видео записа.

„Things That Matter“ говори о захтевању, потреби и значају повлачења става Закона о основном образовању и васпитању који се односи на организацију комбинованог модела наставе за ученике 5. до 8. разреда у мањим школама, док је прича „Rights For Equal Education“ усмерена на ширу популацију с тежњом подсећања на значај очувања села за добробит свих нас.

Како је радни језик програма био енглески, оба видео записа креирана су на поменутом језику.

С надом да ћемо значајније утицати на свест и грађанску иницијативу, како запослених у образовном сектору, тако и осталог грађанства, али и доносиоце закона и правилника који се тичу образовања и образовних политика, овим путем вам достављамо креиране видео материјале ради даљег дељења.

ИНФО УСПРС
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll