ПРАВИЛНИЦИ О ОЦЕЊИВАЊУ У ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

13. фебруар 2024.
АНАЛИЗА ПРАВИЛНИКА О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА
У ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
Поводом новина прецизираних Правилником о оцењивању у основним и средњим школама.
Радни материјал у вези Правилника добили смо 29. децембра 2023. са роком да до 5. јануара 2024. дамо сугестије на исти. Затражили смо продужетак изузетно кратког рока и добили додатних 7 дана. Одмах смо материјал послали члановима Главног одбора и Општинским одборима са захтевом да нам сугеришу и предложе измене.
Све предлоге колега смо имплементирали у документ који смо заступали на састанцима.
Као представници синдиката учестовали смо на 2 радна састанка, организована у Министарству просвете. Правилници су за циљ имали усаглашавање са изменама у ЗОСОВ – у.
Пажњу је изазвао начин поступања и процедура у случају пријављивања наставника, који су новина.
У члану 5. Правилника за основне школе, наведена је процедура у случају да родитељ сматра да одређени наставник наставу и друге облике образовно васпитног рада  не спроводи у складу са законом.
Приговоре на рад наставника до сада су подносили родитељи директору школе, или по кратком поступку директно Министарству просвете и то најчешће анонимно.
Новим Правилником о оцењивању дефинисано је да је за подношење пријаве потребна сагласност више од половине родитеља једног одељења.
Приговор се подноси одељенском старешини, који приговор доставља наставнику, надлежном стручном већу и директору школе. Директор прибавља мишљење надлежног стручног већа и заједно са стручном службом и секретаром школе разматра евентуално увођење појачаног васпитно – инструктивног рада, односно план истог.
Поменута процедура се на сличан начин примењује и на евентуалне пријаве на рад стручних сарадника.
Незадовољни одлуком директора школе, родитељи, могу наставити тужакање по Министарству просвете, али тек по испоштованој, горе поменутој процедури.
Увођењем јасно дефинисаних корака при пријављивању евентуалних неправилности у раду од стране наставника, смањује се могућност анонимног, појединачног и исхитреног пријављивања.
Евентуалне пријаве ће проверавати наше колеге у оквиру стручног већа (неће се узети у разматрање пријаве, које су неосноване).
Првобитни радни материјал Правилника о оцењивању достављен од стране Министарства просветесадржао је:
1. Оцена је и показатељ квалитета и ефикасности рада наставника и школе у остваривању прописаних исхода и стандарда постигнућа.
Обрисано на захтев Уније СПРС:
2. Педагошка документација се води у електронском и/или писаном облику.
Значи не у оба него у једном од горе наведених облика.
Измењено на захтев Уније СПРС
3. 15 – минутни тестови могу се садржати у оцени добијеној неком другом методом оцењивања (пример: 15 – минутна провера може да уз део неке друге технике оцењивања (усмена провера, активност…) буде уписана у дневник, као саставни део оцене и као и до сада може се узети у обзир приликом утврђивања закључне оцене ученика.
План је био потпуно их не узимати у обзир при оцењивању.
Измењено на захтев Уније СПРС
Правилник о оцењивању у средњим школама није оптерећен процедуром пријављивања као и проблемом 15 – минутних тестова.
Направљене су на наш захтев корекције у члану 17. у корист наставника, који реализују наставу у примеру добре праксе.
Представници синдиката су се на радним састанцима борили за најбоље у интересу наставника, који спроводе процес оцењивања. Известан број сугестија од стране синдиката није прихваћен од стране надлежних органа Министарства просвете. Сматрамо да радне састанке са надлежним пре усвајања важних аката треба наставити и убудуће.КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll