Правилник о протоколу поступања у случајевима насиља, злостављања и занемаривања

17. фебруар 2024.

О новом Правилнику о протоколу поступања у случајевима насиља у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Службени гласник Републике Србије од 14. фебруара 2024. године објавио је Правилник о протоколу поступања у случајевима насиља, злостављања и занемаривања

Представници Уније СПРС учествовали су на неколико радних састанака на којима се разматрао овај Протокол.

У оквиру својих овлашћења представници Уније СПРС изнели су ставове и сугестије

– Планирани протокол објединио је случајеве насиља и кризне ситуације
Сматрали смо и заступали став да кризне ситуације не требају да буду део овог правилника. Раздвајањем се даје посебан значај поступању у случајевима насиља. Кризне ситуације, којима су школе изложене, као што су дојаве о бомбама, требале би да буду део посебног правилника.

– Радни материјал правилника предвиђао је да школа треба да реагује у случајевима насиља, који се међу ученицима дешава и ван школе.

Успели смо да својим предлозима отклонимо ово и да за свако насиље учињено ван школе не предузимамо и не спроводимо поступке. Само у случају да се школи обрати спољна мрежа ( МУП, Центар за социјални рад ) школа ће за наведеног ученика организовати појачани васпитни рад.
– Предлог правилника није у себи садржао нивое насиља који су били побројани у старом правилнику.

Сматрали смо да нивои насиља треба да остану део новог правилника јер су били корисни у раду тимовима у школи

– Сваки члан који је предвиђао повећање администрације, како одељенском старешини или стручном сараднику покушали смо да преобликујемо и смањимо јер је то непотребно гомилање папирологије и статистичких података

– Давали смо сугестије, којима би се повећала одговорност родитеља за понашање ученика у школи.

– Инсистирали смо на томе да се сваки вид насиља над наставником од стране ученика, третира као „ трећи ниво“.

– Противили смо се увођењу обука којима би се од запослених у школи правили стручљаци било које друге области осим примарне, образовно- васпитне.

Мишљења смо да нови правилник неће отклонити проблем, који школе имају са применом Закона о управном поступку, због којег када дође до суда одлуке које је школа донела у васпитно дисциплинским поступцима, најчешће бивају поништене.

Дуго се чекало на усвајање овог правилника. Сматрамо да су радни састанци у Министарству просвете користан начин рада, чак и када не можемо да гарантујемо да ће све сугестије које дајемо бити прихваћене од законодавца.

У наредним данима урадижемо детаљнију анализу изашлог документа.

Радним састанцима су присуствовали представници свих репрезентативних синдиката.

Ово наводимо јер у јавним наступима по објављивању законских аката неки представници негирају своје учешће.

ИНФО УСПРС
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll