ПРЕДЛОГ УНИЈЕ СПРС ЗА КОРЕКЦИЈУ ЗАРАДА

06. јун 2024.

ПРЕДЛОГ УНИЈЕ СПРС ЗА КОРЕКЦИЈУ ЗАРАДА

На последњем састанку у Влади Републике Србије од стране шефа кабинета и министра просвете саопштено је да ће до 15. јуна 2024. делегацију репрезентативних синдиката у образовању примити председник Владе Републике Србије, како би договорили динамику повећања зарада у основним и средњим школама и достигли ниво дефинисан Протоколом потписаним 12. октобра 2023. године.
Теме које ће бити делегиране од стране Уније СПРС за састанак:
1.  Према званичним подацима са Републичког завода за статистику, просечна нето зарада у Републици Србији за месец март износи 96.913,00 РСД, док је у просвети плата наставника почетника 86.681,07 РСД, што је у овом тренутку већ осетно велика разлика (од 10.300 РСД). Сматрамо да је једини начин за достизање републичког просека (као и праћење истог) могуће увећањем коефицијента за вредност од 3. Сматрамо да су овакве корекције зарада тренутно реалне, и оствариве, али желимо да нагласимо. да, чак и са овим увећањем плата, нисмо дошли до односа плата 1:2:3. Са увећањем коефицијента долазимо до односа 1:1.7.
2. Желимо да нагласимо да је неопходно извршити корекцију коефицијента за све запослене у просвети испод 7 степена образовања. Измена Уредбе о коефицијентима за техничко особље у образовним установама не односи се на све у систему (високо образовање) и није решила однос најједноставнијег рада од одговорних послова и носиоца делатности. Протоколом се Влада обавезује да ће у сарадњи са синдикатима извршити измене коефицијената у 2024. години за занимања (од 9,32 до 9,36 и 9.38).
Посебну пажњу у наредном периоду у складу са Закључком Главног одбора Уније СПРС треба посветити усклађивању коефицијената у складу са степеном стручне спреме (Шефови рачуноводства са 4. и 6. степеном стручне спреме имају мањи коефицијент у односу на наставнике са истим степеном стручне спреме).
3. Закључак Главног одбора Уније СПРС је да у наредном периоду приоритет морају да буду колеге које раде у више школа. Уз све уложене напоре да што већи број наших колега добије статус запосленог на неодређено време, сведоци смо да су наставници у ситуацији да раде у више школа како би остварили пуну норму. Неке колеге раде и у неколико различитих општина које су мећусобно удаљене и по више од 50 километара. Осим самог путовања између различитих школа, и све школске обавезе се пропорционално повећавају (седнице, дежурства, тимови…). Долазимо до закључка, како су наше колеге на тај начин кажњене у односу на друге колеге који имају ту срећу да раде у једној установи.
Решење овог проблема може да буде:
• Прерасподела радних места, која би била под строгом контролом Радних група за праћење ангажовања запослених у установама образовања. Прерасподела би значила да се број установа у којима су запослени смањи на минимум, или да у потпуности буду прераспоређени у једну установу.
• Други начин за решавање овог проблема (или делимично ублажавање истог) је да се наставницима који су запослени у две или више установа обезбеди додатак на плату по узору на додатак на плату за наставнике који рад врше у комбинованим одељењима.
4. Радна група за основно и средње образовање Владе Републике Србије констатовала је да се рад координатора Ес дневника сматра додатним ангажовањем и да је потребно размотрити висину надокнаде за овај посао.  Предлог Уније СПРС је да за овај посао тражимо увећање зараде за 10%. Координатори раде изузетно одговоран и велики посао од дана када су Ес дневници уведени у све школе. Сматрамо да је обавеза да се тај рад адекватно награди.
5. Плаћање ангажовања члановима у радним подгрупама при школским управама, као и Централној радној групи при Министарству просвете. Радом и ангажовањем у Радним групама (и Подгрупама по школским управама) решени су многи проблеми са радницима који су радили у више установа, чиме је остварена велика уштеда у буџету Републике Србије, само за трошкове путовања.
6. Потписивањем ПКУ 2015. године омогућено је право запосленима на Новогодишњу награду у једнаком износу. О висини и динамици исплате награде из става 1. овог члана, Влада и репрезентативни синдикати требало је да преговарају сваке године. Исте године, Влада Републике Србије изменама Закона о буџету онемогућава исплату .
Захтевамо да се почевши од текуће године почне са преговорима о висини и динамици и да се омогући исплата Новогодишњих награда.
Предлози са којим излазимо су реални, али далеко од оних до којих желимо да дођемо. Нећемо одустати од тога да прва и основна ствар треба да буде плата у просвети буде у односу 1:2:3.
Радници запослени у установама образовања све више заостају са зарадама у односу на републички просек, а обавезе, обим посла и услови рада постају тежи сваким новим месецом.
Унија СПРС очекује конкретне одговоре на предложена решења, као и поштовање свега што је договорено на преговорима.
Руководилац Ресора за финансије,
аналитику и чланство УСПРС
Мартин МихаиловићКАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll