ПРЕГОВОРИ О ВИСИНИ ЗАРАДЕ

16. новембар 2022.

Поштовани,

Посебним Колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, у даљем тескту: Уговор, („Службени гласник РС“, број 21/15, 92/20 и 132/22) у члановима 18. и 19. прописано је да уговорне стране преговарају о висини основице за обрачун и исплату плата сваке године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије. Такође, прописано је да уговорне стране разматрају и потребу корекције коефицијената.

У Уговору је прописано да иницијативу о преговорима покреће синдикат што су поједини синдикати и урадили. Министарство просвете и Министарство финансија одржали су састанак са репрезентативним синдикатима 25.8.2022. године и на том састанку синдикати су информисани о будућем повећању плата од стране државног секретара Министарства финансија Саше Стевановића. Након тога, сматрајући да постоји потреба за отпочињањем формалних преговора обратили су се захтевом и Министарству просвете и Министарству финансија. Како до преговора није дошло, Унија синдиката просветних радника обратила се Агенцији за мирно решавање спорова. Уз посредовање миритеља из Агенције за мирно решавање спорова потписана је Препоруку о начину решавања колективног спора ( у прилогу) којим су се стране обавезале да покрену преговоре на основу одредби Уговора.

Позивамо вас на састанак у Министарству просвете у понедељак, 21.11.2022. године у 9:30 часова у Министарству просвете у сали на 6. спрату. Очекујемо највише до два представника сваког синдиката, молим вас пошаљите списак. На састанак су позвани и представници Министарства финансија и Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Извор: Министарство просвете
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll