ПРИМЕДБЕ НА РАД НАСТАВНИKА РОДИТЕЉИ ВИШЕ НЕЋЕ МОЋИ ДА ПРИЈАВЕ АНОНИМНО! Нови правилници за оцењивање: Све новине на једном месту

14. фебруар 2024.

Извор: Курир

Министарство просвете усвојило је нове правилнике о оцењивању ученика у основним и средњим школама, главна новина је оцењивање владања ученика од другог разреда основне, док родитељи који имају примедбе на рад наставника од сада ће то морати под именом и презименoм да пријаве, а не анонимно као што је то било до сада.

Протоколи су усаглашени са Законом о основама система образовања и васпитања, који је усвојен у новембру прошле године, а кључне промене се односе на оцењивање владања, поступање у случају одстутва са наставе као и број писаних провера у једној недељи, али и поступање родитеља и школе у случају да има примедби на рад наставника, што је у јавности подигло највише прашине.

Битне измене

Председник Уније синдиката просветних радника Добривоје Марјановић објашњава за Kурир да је министартво уважило мишљења просветара те и да су донете битне измене.

– Нисмо претерано задовољни, али битно је да смо нешто променили. Бавили смо се појединостима које претходни правилници нису дефинисали анализирајући тренутну ситуацију у просвети. У члану 5. правилника за основне школе наведена је процедура у случају да родитељ сматра да наставник наставу или друге облике васпитног рада не спроводи у складу са законом. До сада су приговоре подносили родитељи директору школе или директно Министарству просвете најчешће анонимно. Док наставник докаже да ради по закону прође кроз пакао – објашањава Марјановић и додаје:

– Новим правилником је дефинисано да је за подношење пријаве потребна сагласност више од половине родитеља једног одељења. Подноси се одељенском старешини који даље доставља наставнику, надлежном стручном већу и директору школе. Директор прибавља мишљење надлежног већа и са стручном службом и секретаром школе разматра евентуално увођење појачаног васпитно-инструктивног рада, односно план истог. Незадовољни одлуком директора школе, родитељи, могу наставити тужакање по Министарству просвете, али тек по испоштованој, поменутој процедури.

Брзи тестови

Марјановић наглашава да је ова новина у интересу наставника јер се дешавало да прођу кроз процес ни криви ни дужни:

– Увођењем јасно дефинисаних корака при пријављивању евентуалних неправилности у раду од стране наставника, смањује се могућност анонимног, појединачног и исхитреног пријављивања. Представници синдиката су се борили за најбоље за наставника. Борили смо се да петнаестоминутне вежбе буду вредноване. До сада су само наставнику давале информацију докле се стигло са радом и о квалитету знања.

Проф. др Славица Ђукић Дејановић објаснила да се правилницима прецизира поступање и критеријуми за оцењивање владања ученика, које се врши два пута у полугодишту и утиче на општи успех ученика.

– Циљ ове мере је да буде и превентивна. Важно је да ученици знају да се и њихово понашање оцењује и да оцена из владања утиче на њихове резултате и општи успех. Приликом закључивања оцене из владања, одељењско веће ће узимати у обзир и ангажовање ученика у ваннаставним активностима, у планирању и реализацији превентивних активности, његово понашање према другим ученицима и запосленима и извршавање школских обавеза, изостанке, изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере – казала је министарка.
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll