САОПШТЕЊЕ СИНДИКАТА ЕШ „МИХАЈЛО ПУПИН“ НОВИ САД

06. септембар 2020.

Школска 2020/21. година, у Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у Новом Саду, почела је шрајком. Дана 2.9. сви запослени у овој школи, чланови синдиката, нису одржали први час у првој смени и први час у другој смени.

Разлози за овакав почетак школске године су заштита радних места запослених, што представља основно начело на коме се заснива синдикат. Борба за радним местима, која су изгубљена због незаконитог рада директора и управе школе, трајаће све док се запосленима не обезбеди изгубљени део норме.

Захтев запослених који су ступили у штрајк је упозорења је :

1. Предузимање мера против одговорних, зато што школа не ради у складу са ЗОСОВ-ом И ПКУ, а такође и супротно стручном упуству за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/21. години, број 153-03-11/2020-01.
На самом почетку школске године, поред онлајн наставе, јаких епидемиолошких мера, запослене је дочекао и губитак норме тј. мањак часова. У школи није, на време и у складу са ЗОСОВ-ом и ПКУ-ом извршено бодовање технолошких вишкова у јуну месецу, већ је одређеном броју запослених саопштено усменим путем да ће остати без дела часова 26. августа ове године. Комплетан поступак бодовања требало је да буде завршен до 15. августа, што није урађено, јер директор школе није покренуо поступак бодовања технолошких вишкова. Поступак није покренут све до данашњег дана. Из тог разлога запослени су у јулу месецу отишли на годишњи одмор, мислећи да у следећој школској години нема технолошких вишкова.

Међутим, запосленима се накнадно саопштава губитак норме, губитак права да уопште буду проглашени технолошким вишком, уз реченицу: „А ко те пита, добро је да уопште радиш!“ Листе технолошких вишкова, слободних радних места и запослених са непуном нормом, су послате у информациони систем просвете. Директор је био у обавези да по стручном упуству број 153-03-11/2020-01 до 17.8.2020.године у 15.00 часова, унесе податке о технолошким вишковима, слободним местима и непуном нормом, укључујући и потписане листе од стране овлашћених представника синдиката школе. Како послати листе кад бодовања није било? Како послати листе кад овлашћени представник синдиката листе није потписао? За директора врло лако и једноставно јер неће поштовати ни Закон, ни ПКУ!

Они који не питају синдикат и запослене о било чему, добију као одговор ШТРАЈК упозорења и то због:

Неизвршеног бодовања, технолошки вишкови су исказани кроз поделу предмета по принципу: „Не свиђаш ми се и не слушаш ме!“

Нетачне листе слободних радних места, технолошких вишкова и непуне норме на интернет страници МПНТР.

Листе нису понуђене на потпис овлашћеном представнику синдиката.

Неодржавања наставничког већа, где је требало да се изврши верификација оцена са поправних и матурских испита,

Необавештавања управе школе, а у обавези су да обавесте запослене који су технолошки вишкови и запослене са непуним радним временом о постаојању наведених листа.

Ермидин Елезовић

председник синдиката
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll