Шта је ту нејасно, министре?

14. септембар 2020.

Министар просвете Младен Шарчевић био је толико изненађен нашим питањима око модела реализације програма наставе и учења, да се досетио да нам предложене моделе исцрта у виду математичких поставки. Пошто смо по вокацији наставници, његов приказ (који није био одговор на наша питања), нисмо доживели као увреду, већ као ближе сагледавање начина на који министар размишља. Сходно томе достављамо одређене математичке задатке, како би лакше и сам разумео „шта је то нама нејасно“.

1. Ако је 100% норме непосредног рада наставника у 40-очасовној недељи 24 часа, колико износи норма наставника који је у тој недељи задужен са 35 часова непосредног рада у учионици и 10 часова у онлајн окружењу?
Помоћ при рачунању: Ради лакшег рачунања, онлајн наставу свели смо на два часа дневно, а то су часови наставних предмета који нису обухваћени непосредним радом у учионици и који нису предвиђени за емитовање путем ТВ екрана.
2. Ако у 100% норме наставника улази 10 сати планирања и припреме наставе, за колико процената се она увећава са додатним захтевом за израду дигиталних материјала?
Помоћ при рачунању: Као орјентир за сатницу неопходну за израду једног дигиталног материјала, можете узети сатницу оних лица које сте ангажовали за израду ТВ часова и поделити је са два, иако стандарди квалитета материјала за примену у настави морају бити испоштовани.
3. Ако у 100% норме спада 6 сати других активности, за колико се увећава норма наставника агажованог за дупла дежурства и увећање других радних обавеза?
Помоћ при рачунању: Под другим активностима узети у обзир само вођење педагошке документацију и сарадњу са родитељима у реалном и онлајн окружењу.
4. Ако учионица има површину 60 квадратних метара, колико особа може бити у њој тако да свака заузима 4 метра квадратна?
Помоћ при рачунању: Наставник је такође особа која се предвиђа да борави у учионици.
5. Ако је за чишћење једне учионице од 60 квадратних метара потребно 5 минута, колико времена је потребно за чишћење површине од 450 квадратних метара?
Помоћ при рачунању: Под чишћењем се подразуве само грубо чишћење запрљаних површина и прелаз дезинфенкционим средствима, без посебног задржавања, не и време неопходно за проветравање просторије.
6. Колики је број извршилаца неопходан за чишћење површине од 450 метара квадратних у року од 20 минута?
Помоћ при рачунању: Може се узети време неопходно за чишћење једног квадратног метра кабинета, па помножити са 15 (лица који редовно користи простор учионице).
Додатни задатак:
7. Ако 45 ученика првог разреда основне школе буде преузето из масе од 45 родитеља по доласку у школу, који је проценат вероватноће ширења заразе унутар установе?
Помоћ при рачунању: Како не би каснили на наставу, ученици се у великим групама са својим родитељима окупљају 10-ак минута раније испред школе. Број од 45 узет је као могућ за три одељења првог разреда, не рачунајући старији узраст. Такође треба имати у виду да поменутих 45 родитеља долазе из различитих социјалних средина у којима остварују непосредне контакте са другим људима.
8. Ако период инкубације вируса до појаве првих симптома траје 7 до 14 дана, колико дана ће проћи до затварања школе због наглог пораста броја оболелих?

Прорачуне последњег задатка задржите за себе. Нама свакако неће бити од помоћи, мада вероватно ни Вама, јер ће и тај „јадац“ платити директори установа, кроз тужбе које се буду писале због услова по здравље небезбедног школовања и рада.

У Чачку, 14. септембра 2020.

Руководилац Ресора за финансије, аналитику и чланство УСПРС – а

Владимир Аџић
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll