ШТА ТРАЖИ УСПРС ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

01. новембар 2022.

ШТА ТРАЖИ УСПРС ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА

1. Тражимо да се у буџету планира веће издвајање за просвету!
Влада РС није испунила део Споразума о решавању спорних питања из 2015. године који се тичу успостављања платних разреда од 1. јануара 2016. године. Унија СПРС се залаже за однос зарада 1:2:3 где су минималне плате за помоћне раднике и теткице (око 35.000,00 динара); два би били наши административни радници (око 70.000,00), а коефицијент 3, носили би сви факултетски образовани у школама (око 105.000,00 динара). Да би се овај однос постигао потребно је планирати повећање зарада у нашем систему три године по 20%.

2. Унија СПРС тражи још 20% повећања у ребалансу буџета за 2022. годину, с обзиром на одобрених 7 процената у јануару 2022.године што је већ дупло изгубљено очекиваном инфлацијом сада од 14%. Исто повећање од 20% треба применити и наредне две године. То би довело до праведног односа зарада.
Подсетићемо, просечна плата у Републици Србији по званичним подацима је 75.282 динара, а у образовању, 69.281 динара, из чега видимо да је образовање 7,97% испод републичког просека. Истовремено, у образовању ради око 80% високообразованих људи, па је јасно каква је порука коју држава шаље.

3. Тражимо да се исплата личних примања у просветном систему изједначи са здравством, тако што би 5. или 20. У месецу поред половине плате која се исплаћује била исплаћена још једна половина зараде. На такав начин и људи у просветном систему би 5. у месецу да приме други део примања за претходни месец 2022. године.

4. Тражимо исплату остатка дуговања од 50.000 динара јер је познато да је Унија СПРС у марту месецу потраживала 60.000 динара а у међувремену је свима исплаћено 10.000 динара па смо захтев из марта за толико кориговали. Дуг се односи на седам Светосавских/Новогодишњих награда, 35.000 динара по запосленом (од 2016. до 2022.) предвиђених потписаним Споразумом о решавању спорних питања (члан 2.) и Посебним колективним уговором за запослене у основим, средњим школама и домовима ученика, као и на уштеде које су остварене у систему смештањем технолошких вишкова, преко 30 000 људи! Тиме је државној каси сачувано око 6 милијарди динара где тражимо 25.000 динара по запосленом!

5. Тражимо кориговање коефицијената ненаставном особљу са четвртим степеном (са 8,62 на 13,42) и петим степеном (са 9,16 на 13,65), колико износе коефицијенти у настави. Кориговање коефицијента шефа рачуноводства са четвртим степеном (са 11,15 на 13,73) и шестим степеном (са 13,73 на 14,88), колико износе коефицијенти у настави. Кориговање коефицијената помоћном особљу које је запослено у просвети. Према постојећим коефицијентима њихове плате допуњују се до минималца, а то је, на жалост и основица за пензију. Уместо коефицијента 6,30 адекватан коефицијент би био 9,30.

6. Тражимо плаћање ангажовања и путних трошкова члановима у радним подгрупама при школским управама и Централној радној групи при Министарству просвете, јер су својим ангажовањем држави уштедели велики новац, па би плаћање путних трошкова било најмање што се може учинити за овај невелики број људи.

7. Тражимо од МПНТР-а хитан договор о исплати дуговања нашим колегама који су радили са ученицима по ИОП програмима да се не плаћају великим судски трошкови беспотребно. Такође, тражимо договор око исплате топлог оброка и регреса за све запослене који на то имају право и да се та ставка реши законски за све запослене у просветном систему,а не дуготрајним и скупим судским споровима, и противречним одлукама Касационог суда у задње две године.

Дуговања према запосленима у просвети се нагомилавају и годинама не решавају. Она проистичу из потписаног Споразума, како са Владом Републике Србије, тако и са ресорним Министарством.
Унија СПРС очекује званичне и конкретне преговоре.
Доследни смо и спремни за договор. Овакав однос државе сматрамо понижавањем просветних радника и то је разлог за хитне преговоре о побољшању материјалног статуса запослених.

У Чачку, 31.10.2022.године
Руководилац ресора за финансије,
аналитику и чланство УСПРС
Владимир Аџић
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII a Фаза одобрених радних места 30 – 50%

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll