Унија синдиката просветних радника у Нишу

20. фебруар 2021.

Чланови Председништва Уније СПРС и ТВ екипе „Просвета има реч“ посетили су Ниш, 13. фебруара 2021. године, како би у непосредној комуникацији са просветним радницима и представницима синдикалних организација УСПРС, разменили ставове и мишљења о актуелном положају образовног система у друштву и политици и проблемима са којима се запослени у установама образовања у том крају тренутно сусрећу.

За ТВ емисију „Просвета има реч“ говорили су директори и представници запослених у Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“ и Грађевинско- техничкој школи „Неимар“, а поред њих и наставници из Ниша, који својим радом и активностима дају значајне доприносе развоју и унапређивању образовног система.

Колеге из Ниша се могу похвалити значајним делом и радом, од републичких до међународних пројеката, конгресима у многим земљама на којима су говорили о савременој дидактици и приступима у образовању, бројним освојеним медаљама на такмичењима са ученицима, објављеним књигама, одобреним уџбеницима и приручницима и осталим, што значајно утиче на унапређивање образовног система и праћење трендова савремене светске образовне технологије, али су као део система Србије, подједнако маргинализовани и принуђени да се суочавају са непотребним и за професију понижавајућим поступањима од стране надлежних.

Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ је пример савремених дефектолошких принципа и приступа у раду са децом којој је потребна додатна подршка и помоћ у развоју својих интелектуалних и других капацитета, како би попут друге деце из школе изашли спремни за живот који их очекује у савременом друштву. Сви запослени у школи, од директора до помоћног особља улажу велике напоре у обезбеђивање најидеалнијих услова за школовање ученика, почев од стварања безбедног окружења и подстицајне средине за рад, до услова којима се обезбеђује висок квалитет учења и развоја, а све то како „обичај“ налаже помоћу српскога штапа и канапа. Реч „немогуће“ у њиховом речнику не постоји, а ако се нешто и не може урадити из сопствених средстава, у помоћ пристижу њихови млади и креативни ученици. Школа је позната по бројним позоришним представама изведених у Народном позоришту, Позоришту лутака и другим позориштима у граду, бројним организованим ликовним галеријским изложбама, али и учешћем у многим другим пројектима и активностима које су намењене деци одређеног узраста у граду. Школа поседује бројне функционално опремљене кабинете, од кабинета за развој сензомоторне интелегенције до кабинета који се базира на монтесори приципу развоја и учења. Својим капацитеима школа одговара како актуеалним законима, тако дефектолошким принципима рада, о чему посебно не размишљају надлежне институције, код којих се ствара замисао да школи припоје другу сродну школу у граду, чиме би се број ученика у одељењима и групама дуплирао.

Грађевинско-техничка школа „Неимар“ броји близу 400 ученика. Директор школе и запослени у установи значајно су допринели унапређивању техничких и организационих услова за реализацију наставног процеса. Кроз писање пројеката и обезбеђивање донација, школа постаје савремена установа за образовање младих, који су се определили да се професионално развијају до различитих струковних профила које школа нуди. У школи постоји и једносменска настава, кроз коју се посебно развијају предузетничке вештине и делатност.

Последњи организовани састанак председнице Уније СПРС Јасне Јанковић у Нишу, посвећен је на помоћи младима, тачније представницима Ученичког парламента средње школе „Светозар Марковић“, у реализацији њихове идеје да кроз личне активности дају хумани допринос друштву, чији су саставни део. Унија СПРС ово препознаје као значајно у погледу васпитања и образовања наших младих ученика и развоју њихових друштвено одговорних, односно социјалних компетенција, којима се преузима улога појединца за живот у демократски уређеном друштву. Представници Ученичког парламента у Нишу, обратили су се Јасни Јанковић за помоћ и подршку њиховој хуманитарној акцији „Вршњаци вршњацима“, која има за циљ обезбеђивање техничких услова за реализацију онлајн наставе, односно обезбеђивање довољног броја мобилних уређаја и таблета који ће бити дистрибуирани свим ученицима којима је тај вид помоћи потребан.

О проблемина запошљавања, смештања технолошких вишкова и допуни норме запослених у школи, разговарано је са Драганом Марковић, председницом општинског одбора у Нишу и чланом Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања.

ИНФО УСПРС
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII a Фаза одобрених радних места 30 – 50%

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll