Унија спрс – Захтев за смену

28. мај 2020.

МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ДИРЕКТОРА

Поштовани, дана 3.3.2020. обратили смо се надлежној инспекцији у Лесковцу са захтевом да изврши ванредни теренски инспекцијски надзор и да наложи мере за отклањање незаконитости у раду у Средњој стручној школи ”Милутин Бојић” у Трговишту. Иако је обавеза надлежног органа да нас обавести о исходу надзора до данас то није учињено.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Посебна радна група за праћење ангажовања запослених у образовању при Министарству просвете, науке и технолошког развоја на својој седници од 19.11.2019. године је донела одлуку да је сагласна са препоруком Радне подгрупе Школске управе Лесковац о преузимању Јелене Крстић, секретара школе и Данијеле Бошковић шефа рачуноводства, које су проглашене за технолошки вишак у ОШ ”Бора Станковић”.

Одлука радне групе је прослеђена надлежној школској управи и Средњој стручној школи ”Милутин Бојић” из Трговишта, али преузимање по одлуци није извршено.

Из приложене документације евидентно је кршење Закона о основама система образовања и васпитања и Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Очекујемо да након утврђивања чињеница предузмете мере из ваше надлежности и да разрешите дужности директора поменуте школе, који није испоштовао обавезујућу одлуку радне групе.

У прилогу Вам достављамо пратећу документацију

У Београду, 25. маја 2020. године

Председник Уније СПРС

Јасна Јанковић

Unija sprs zahtev
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll