УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА

14. децембар 2023.

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Све основне и средње школе, према изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023), обавезне су да општим актом пропишу употребу мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства.

Као подршку школама у том процесу, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања креирао је Смернице за употребу мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у доуниверзитетском образовању.

Смернице имају циљ да допринесу смањењу ризика који се јављају услед прекомерне и неадекватне изложености дигиталним садржајима, осигурају добробит ученика и унапреде квалитет њиховог образовања. Смернице служе школама као путоказ за уређивање области употребе дигиталних уређаја током трајања школских часова, на одморима, током времена када ученици обављају школске активности унутар и ван школе (укључујући посете, излете, екскурзије, наставу у природи и хибридну наставу).

Кроз процес дефинисања овог важног школског акта, школе имају прилику да ојачају одговорну, сврсисходну и контролисану примену технологије у образовне сврхе и тиме осигурају да дигитални уређаји ученика изађу из зоне забаве и неконтролисаног коришћења и преведу се у контекст учења и изградње дигиталних компетенција.
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII a Фаза одобрених радних места 30 – 50%

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll