ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ НОВОГОДИШЊЕ НАГРАДЕ

08. децембар 2023.
Влади Републике Србије
Министарству просвете Републике Србије
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ НОВОГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
Поштована,
Чланом 32. ставом 1. и 2. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС” бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022) прописано је:
„Запосленима припада право на Новогодишњу награду, у једнаком износу. О висини и динамици исплате награде из став 1. овог члана, Влада и репрезентативни синдикати преговарају сваке године.“
Упознати сте са чињеницом да запосленима у установама образовања односно у основним, средњим школама и домовима ученика није исплаћена Новогодишња награда од 2016. године, иако је ово право запослених било дефинисано напред наведеним уговором.
Сматрамо да овај захтев упућујемо благовремено и да исти представља акт одговорности и бриге за све запослене у напред наведеним установама.
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика је у складу са важећим позитивно – правним прописима, па сматрамо да је Захтев за исплату Новогодишње утемељен и да ће бити позитивно решен.
У Београду 08.12.2023.
Председник Уније СПРС
Добривоје МарјановићКАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII a Фаза одобрених радних места 30 – 50%

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll