ЗАХТЕВИ УСПРС – а

02. март 2023.

ЗАХТЕВИ УСПРС-а ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕСОРНОМ МИНИСТАРСТВУ

1. Тражимо да се уради ребаланс буџета за 2023. годину и планира веће издвајање за просвету!
Влада РС није испунила део Споразума о решавању спорних питања из 2015. године који се тичу успостављања платних разреда од 1. јануара 2016. године. Унија СПРС се залаже за однос зарада 1:2:3 где су минималне плате тренутно за помоћне раднике, теткице и административне раднике (око 40.000,00 динара); два би били радници са вишом школом (око 80.000,00), а коефицијент 3, носили би сви факултетски образовани у предшколским установама/школама (око 120.000,00 динара). Да би се овај однос постигао потребно је планирати три повећања зарада у овој години, 1. априла 2023.године повећање коефицијента за све запослене у просветном систему за 3, таква иста померања коефицијента у септембру и децембру (теткице са 6,30 на 9,30 или наставник 17,32 на 20,32 у првом кораку).

2. Унија СПРС констатује да је просечна зарада за децембар у Републици Србији – 84.227 динара, а у образовању за исти месец 69.932, па се види да се налазимо 17% испод републичког просека или 14.295 динара.

Сматрамо да је оваква ситуација недопустива! Евидентно је да за многе предмете нема стручног кадра, млади беже од занимања наставника због тога што је слабо плаћено. С обзиром да у систему ради око 80% високообразованих људи, претходни захтев Уније СПРС је оправдан. Спремни смо за договор док не буде касно.

3. Тражимо да се исплата личних примања у просветном систему изједначи са здравством, тако што би 5. или 20. у месецу поред половине плате која се исплаћује била исплаћена још једна половина зараде. Предлог Уније СПРС је да се то уради 5. априла 2023. године када би сви запослени примили редовни први део зараде и други део за март, па би од 20. априла били у позицији да примају зараду за текући месец.

4. Тражимо исплату остатка дуговања од 50.000 динара јер је познато да је Унија СПРС у марту 2022. године потраживала 60.000 динара а у међувремену је свима исплаћено 10.000 динара па смо захтев из марта за толико кориговали. Дуг се односи на седам Светосавских/Новогодишњих награда, 35.000 динара по запосленом (од 2016. до 2022.) предвиђених потписаним Споразумом о решавању спорних питања (члан 2.) и Посебним колективним уговором за запослене у основим, средњим школама и домовима ученика, као и на уштеде које су остварене у систему смештањем преко 30 000 људи – технолошких вишкова! Тиме је државној каси сачувано најмање 6 милијарди динара. Тражимо 25.000 динара по запосленом.

Напомињемо, није се преговарало о Светосавској/Новогодишњој награди за запослене у 2023. години (по обавези из потписаног Споразума о спорним питањима 2015. године), па на основу тога тражимо додатних 10.000 динара по запосленом за 2023. годину.

5. Инсистирамо на кориговању коефицијената ненаставном особљу са четвртим (са 8,62 на 13,42) и петим степеном (са 9,16 на 13,65), колико износе коефицијенти у настави. Кориговање коефицијента шефа рачуноводства са четвртим степеном (са 11,15 на 13,73) и шестим степеном (са 13,73 на 14,88), колико износе коефицијенти у настави, као и промену коефицијената помоћном особљу које је запослено у просвети.

6. Тражимо плаћање ангажовања запосленим лицима у систему образовања и васпитања која су радно ангажована мимо четрдесеточасовне радне недеље на обављању послова везаних за завршни и друге испите и такмичења ученика, као и редовно и обавезно плаћање путних трошкова за радно ангажовање по горе наведеним пословима изван места боравка.

7. Тражимо плаћање ангажовања и путних трошкова члановима у радним подгрупама при школским управама и Централној радној групи при Министарству просвете, јер су својим ангажовањем држави уштедели велики новац, па би плаћање путних трошкова било најмање што се може учинити за овај невелики број људи.

8. Тражимо од Министарства просвете хитан договор о исплати дуговања свим колегама који су радили са ученицима по ИОП програмима јер је држава гарантовала 10% увећање на плату па нека своје законе и поштује. На велике трошкове Унија СПРС је указивала и пре судских поступака, а сада су стотине школа блокиране због извршних пресуда. Такође, тражимо договор око исплате топлог оброка и регреса за све запослене који на то имају право и да се та ставка реши законски за све запослене у просветном систему, а не дуготрајним и скупим судским споровима, и противречним одлукама Касационог суда.

9. Тражимо од Министарства просвете хитне преговоре по питању измене Закона о основном образовању и васпитању у Члану 31. Став 7. који подразумева рад по комбинованом моделу за ученике 5. до 8. разреда и у Члану 160. Закона о основама система образовања и васпитања кориговати Став 9. којим би се преконормни рад до 30% норме плаћао током целе школске године. Спорни чланови су донети без разговора са синдикатима просвете и запослених у установама образовања и васпитања.
Дуговања према запосленима у просвети се нагомилавају и годинама не решавају. Она проистичу из потписаног Споразума, како са Владом Републике Србије, тако и са ресорним Министарством.
Унија СПРС очекује што пре званичне и конкретне преговоре, надамо се и договор за бољитак српског образовања што нам је свима циљ, пређимо са речи на дела.

У Чачку, 1.3.2023.године

Руководилац ресора за финансије, аналитику и чланство УСПРС
Владимир Аџић
КАНЦЕЛАРИЈА УСПРС: 065/944 2000

Unija sprs logo

ПРАВНА СЛУЖБА УНИЈЕ СПРС: pravnik2usprs@gmail.com pravnik3usprs@gmail.com usprspravnik@gmail.com

ЧЛАНОВИ УСПРС РАДНИХ ПОДГРУПА ПРИ ШКОЛСКИМ УПРАВАМА

Јединствена листа технолошких вишкова

Листа радника са непотпуним радним временом

Слободна радна места

МОЈА ПРАВА – ПРЕУЗИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ – НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ

ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УСПРС

ПЕТИЦИЈА УНИЈЕ СПРС – СМАЊЕЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ

ПКУ – Covid 19

ПРОСВЕТА ИМА РЕЧ

Одлуке о расписивању конкурса на одређено и на неодређено. Споразуми о преузимању запослених Решења о избору кандидата

konkursi

VII Фаза одобрених радних места

VI Фаза одобрених радних места

V Фаза одобрених радних места

IV фаза одобрених радних места

III Фаза одобрених радних места

II Фаза одобрених радних места

I Фаза одобрених радних места

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll